Okumayı seviyorum. Bugün okuduğum sayfa sayısı


s.ogren-sen.com > Sanat > Evraklar
Adı Soyadı :…………………………………. No:……… 07 /05/2010
Okumayı seviyorum . Bugün okuduğum sayfa sayısı: …………….
TÜRKÇE


Sevgili öğrenciler,

İstanbul; tarihî eserleri, doğal güzellikleri ve kültürel özellikleri bakımından oldukça zengindir. Siz de İstanbul’da yaşadığınız ve gördüğünüz bu güzelliklerin birinin resmini aşağıdaki boşluğa yapıştırarak, bu yerle ilgili olarak bir betimleme yazın.

MATEMATİK

Hazırlayanlar: Sultan Koyuncu -Mehmet Ali Koyuncu

Sınıf Öğretmenleri
Adı Soyadı :…………………………………. No:……… 07 /05/2010

MATEMATİK


 1. Bir bardak portakal suyu 150 mL geliyor. 5 kişilik ailede herkes kahvaltıda bir bardak portakal suyu içiyor. Bu aile bir haftada kaç litre portakal suyu içer?

 1. Özlem, her 6 saatte bir ölçek öksürük şurubu içiyor. Bir ölçek 5 mL şurup almaktadır. Tedavi 15 gün sürmüştür. Özlem kaç mL şurup içmiştir?
 1. 5700 mL sirke 0,35 L’lik şişelere dolduruluyor. Artan sirke miktarı kaç mL’dir?4)Sürahi 2litre bardak 200mL
Yukarıdaki ölçüleri verilen bardakla sürahi dolduruluyor. Buna göre, sürahi kaç bardak su alabilir?

Hazırlayanlar: Sultan Koyuncu -Mehmet Ali Koyuncu

Sınıf Öğretmenleri
MATEMATİK

1. Emel, matematik defterine bir kare ve üç eşkenar üçgenden oluşan şekli çiziyor. Eşkenar üçgenin bir kenarı 12 cm olduğuna göre Emel’in oluşturduğu şeklin çevresi kaç dm dir?


2. Ece’nin annesi mutfağın bir duvarına 7 tane eş eşkenar dörtgenlerden oluşan bordürle süsleme yapıyor. Eşkenar dörtgenlerin çevrelerinin toplamı 224 cm’dir. Buna göre eşkenar dörtgenlerden birinin bir kenarı kaç cm’dir?


3.
Dikdörtgenin iki tarafına eş yarım daireler çizilerek şekildeki pist oluşturuluyor. Dikdörtgenin uzun kenarı 100 m, kısa kenarı 40 m dir. Bu pistin çevresinde 3 tur koşan koşucu kaç metre koşmuş olur? (= 3)

4. Sitemizin bahçesine şekildeki gibi çim ekiliyor. Fıskiye açıldığı zaman 6 metre uzaklığa kadar olan çimleri sulayabiliyor. Sulayabildiği bölümün çevresi kaç metredir? (= 3)………… X fıskiye

5.

Manolya Sokak


Yukarıdaki şekilde park görülmektedir. Parkın uzun kenarı 6 metre, kısa kenarı uzun kenarının yarısı kadardır. Parkın sokak tarafı hariç üç kenarına 3 er metre aralıklarla fidan dikilecektir. Kaç fidana gereksinim vardır?

6) Tabloyu tamamlayın.
Tablo: Düzgün çokgenlerin kenar ve çevre uzunlukları


Hazırlayanlar: Sultan Koyuncu -Mehmet Ali Koyuncu

Sınıf Öğretmenleri


Adı Soyadı :…………………………………. No:……… 07 /05 / 2010FEN VE TEKNOLOJİ
89. Bitkilerde terleme, solunum, besin üretimi hangi bölümde gerçekleşir?

A. Çiçek B. Yaprak C. Gövde D. Kök
90. Bitkilerin boşaltım organı hangisidir?

A. Gövde B. Kök C. Çiçek D. Yaprak
91. Aşağıdakilerden hangisi kökünü yediğimiz bir bitki değildir?

A. Tur B. Pancar C. Yerelması D. Kereviz
92. Hangi cins mantarları güvenle yiyebiliriz?

A. Kültür mantarlarını B. Ağaç gövdesinde yetişen mantarları

C. Ormanda yetişen mantarları D. Bahçemizde yetişen mantarları
93. Küf mantarlarından aşağıdaki hangi ilâç yapılır?

A. Ağrı kesici B. İshal önleyici C. Uyku ilâcı D. Penisilin(antibiyotik)
94. Kültür mantarı yiyen bir çocuk bu besinden hangi vitamini almaktadır?

A. K vitamini B. C vitamini C. B vitamini D. A vitamini
100. İnsanlarda meydana gelen mantar hastalığını önlemek için nelere dikkat etmeliyiz?

A. Temizliğe B. Beslenmeye C. Dinlenmeye D. Spora

101. Aşağıdakilerden hangisi zararlı mantarların yol açtığı durumlardır?

A. Besinlerin küflenmesi.

B. İnsanlarda saçkıran hastalığı, ayaklarda kaşıntı.

C. Zehirlenmeler.

D. Hepsi

103. Eski insanlar mikroskobik canlıların besinlerini bozmaması için, aşağıdaki önlemlerden hangilerini

kullanmışlardır?

 1. Besinleri tuzlamışlar.

 2. Pastörize yapmışlar.

 3. Kurutmuşlar.

 4. Soğuk kilerde saklamışlar.

A. I-II B. III-IV C. I-III-IV D. Yalnız II
104. Mikroskobik canlılar hangi ortamda çoğalamıyorlar?

A. Işıklı-sıcak B. Temiz-soğuk C. Güneşli D. Nemli-sıcak
105. Aşağıdakilerden hangisi bazı mikroskobik canlıların faydasıdır?

A. Sudaki canlıların besin ve oksijen ihtiyacını karşılar.

B. Evcil hayvanların mamalarının yapımında kullanılır.

C. Kozmetik ürünlerin yapımında kullanılır.

D. Hepsi
106. Sütteki mikroskobik canlıları öldürmek için hangi işlem yapılır?

A. Süzme B. Pastörize C. Soğutma D. Isıtma

107. Toprağa atılan bitki ve hayvan atıklarını çürüterek tekrar doğaya dönmesine yardımcı olan canlılar hangileridir?

A. Mantarlar B. Şapkalı mantarlar C. Küfler D. Mikroskobik canlılar
108. Aşağıdakilerden hangisi otsu bitkilerin özelliklerinden biri değildir?

A. Kısa ömürlüdürler.

B. Bir yıllık olanlar yaz sonunda ölürler.

C. Toprak üzerinde gövdeleri serttir.

D. İlkbaharda canlanırlar.
109. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerden değildir?

A. Kiraz B. At kuyruğu C. Karpuz D. Armut
110. Aşağıdakilerden hangisi bitkilere ait özelliklerden biri değildir?

A. Yaşamları süresince solunum yaparlar. B. Kendi besinlerini kendileri yaparlar.

C. Madensel maddelerle beslenirler. D. Üreme yapmazlar.
111. Bitkilerin besin yapabilmeleri için hangisine ihtiyaçları vardır?

A. Çiçek B. Oksijen C. Tohum D. Karbondioksit
112. Yaprakla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Yaprakta solunum yapılır. B. Terleme yapmazlar.

C. Besin üretirler. D. Oksijen üretirler.
113. Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilerden değildir?

A. Ciğer otu B. Kara yosunu C. Kaktüs D. Eğrelti otu
114. Aşağıda canlılar ve yaşama ortamları ile ilgili eşleştirme yapılmıştır. Hangi seçenekteki eşleştirme yanlış verilmiştir?

CANLI YAŞAMA ORTAMI
A. Solucan Toprak

B. Kaktüs Çöl

C. Yunus Deniz

D. Alabalık Deniz
115. Aşağıdaki canlılardan hangisinin karşısındaki sınıflandırma yanlıştır?

A. Balıklar-omurgalı B. Sürüngenler-omurgasız

C. Kuşlar-omurgalı D. Böcekler-omurgasız

116. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde çiçeğin görevidir?

A. Besin üretme B. Su ve mineralleri alma C. Terleme yapma D. Üreme
Hazırlayanlar: Sultan Koyuncu -Mehmet Ali Koyuncu

Sınıf Öğretmenleri

Adı Soyadı :…………………………………. No:……… 07 /05/2010

SOSYAL BİLGİLER

KONUYU OKUYALIM

İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI


A. KAVRAMLAR

*İnsan Kavramı

İnsan kavramının tanımı değişik şekillerde yapılabilir:
*İnsan, doğan, büyüyen ve ölen canlı bir varlıktır.
*İnsan, düşünme yeteneği olan akıllı bir varlıktır.
*İnsan, duygusal yanı olan, bir tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
*İnsan alet yapan, kullanan, bilim, sanat, düşünce ve edebiyatla uğraşan varlıktır.
İnsanın, diğer canlılarla benzer tarafları da vardır: Doğmak, beslenmek, yaşlanmak ve ölmek gibi. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özellikler ise: çevreyi kendine uydurması, aklını kullanması, duygusal değerlerinin (sevinç, üzüntü, barış, özgürlük, eşitlik, hak vb.) olmasıdır.
*İnsanlık Kavramı

İnsanlık, tüm insanları içine alan bir kavramdır. Bu kavramın içine, geçmişte yaşamış, bugün var olan ve gelecekte de yaşayacak bütün insanlar girmektedir.
İnsanlık, bütün insanlar tarafından ortaklaşa paylaşılan bir niteliktir. İnsanlık kavramı, barış, hoşgörü, kardeşlik, dayanışma, özgürlük, yardımlaşma gibi düşüncelerin ortaya çıkışına temel olmuştur. İnsanlık, bütün insanların, insana yaraşır bir yaşam sürdürmeleri için ulaşılmak istenen bir amaçtır.
*Ortak Miras Kavramı

Miras, bir neslin kendisinden sonra gelecek kuşaklara bıraktığı her şeydir. Bu miras bir ev, bir sanat eseri olabileceği gibi: 'demokrasi' ve 'özgürlük' gibi bir düşünce ürünü ya da doğal güzellikler de olabilir.
Ortak miras ise daha kapsamlıdır. Ortak miras, geçmişteki bütün insanlık tarihini ve geleceği de içine alan maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Bilim, teknoloji, sanat ve edebiyat ürünleri ve düşünceler sadece üretildikleri toplumlarda değil, tüm toplumlarda bir değer taşır. Bu ürünler bütün insanlar için anlamlıdır ve bu nedenle de insanlığın ortak mirası olarak kabul edilir.
B. İNSANLIĞIN SANAT, DÜŞÜNCE, EDEBİYAT VE BİLİM MİRASI

İnsanlığın Sanat Mirası

Bir duygunun, düşüncenin, doğal güzelliğin, yaratıcılık katılarak anlatılmasına sanat denir. Örneğin: mimarlık, heykel, müzik, tiyatro, roman, öykü vb. çeşitli sanat dallarıdır.
İlk çağlarda insanların mağara duvarlarına yapmış oldukları resimler de ilk sanat ürünü olan eserlerdir. Çin, Hindistan, Mısır, Mezopotamya ve Anadolu'da kurulan uygarlıklar, bütün insanlık tarihi üzerinde etkili olan yeni uygarlıkların ortaya çıkışını hızlandırdı. İnsanlığın sanat mirasının temellerini bu eski uygarlıklar oluşturmuştur. Ayrıca, Amerika kıtasındaki İnka ve Aztek uygarlıklarının varlıkları da bilinmektedir.
Bugün yurdumuzda örneklerini gördüğümüz bazı sanat eserleri, yüzyıllarca süren çabalar sonucu oluşturulmuştur. Bu eserleri korumak hem yurdumuz için, hem de insanlık için bir görevdir.
Farklı kültürlerin sanat alanında ortaya koyduğu bütün eserler, insanlığın sanat mirasını oluşturmaktadır.

İnsanlığın Düşünce Mirası

İlk insanlar, başlangıçta çevrelerindeki olaylardan etkilenir ve bunlara bir anlam veremezken zamanla düşünmeye, doğayı gözlemlemeye başlamıştır. Çevresinde olup bitenleri anlamaya çalışmak, olaylar arasında ilişki kurmak, insan düşüncesini geliştirmiştir.
İnsanlar, duygu ve düşüncelerini önceleri el, kol hareketleri, sesler ve yüz ifadeleriyle anlatmışlardır. Böylelikle 'dil' oluşmuş ve zamanla sözlü ifadeler yerini 'yazı'ya bırakmıştır.
İlk Çağ'ın dünyaca ünlü başlıca düşünürleri: Kofüçyüs, Buda, Tales, Heraklit, Sokrat, Eflatun ve Aristo'dur.
Orta Çağ'da ise Avrupa, karanlık bir dönem geçirirken, İslam dünyasında bilim ve düşünce alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Biruni, Farabi, İbni Sina, İbni Rüşd, Harezmi, Cabir, İmam Gazali, Uluğ Bey, Nasreddin Tusi gibi bir çok bilim adamı ve düşünür çağa ışık tutmuştur.
15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da başlayan Rönesans ve Reform hareketleri insan düşüncesine yeni boyutlar kazandırmıştır. 17. ve 18. yüzyıllarda Hümanizm (insancıllık) fikri ön plana çıkmış, 1789 Fransız İhtilali ise özgürlük, eşitlik hareketleri tüm insanlığı etkilemiştir. J.J. Ruso, Makyavel Volter ve Monteskiyö fikirleriyle bu hareketlere hız kazandırmışlardır.

İnsanlığın Edebiyat Mirası

Olayların, düşüncelerin, duyguların ve hayallerin yazı dili aracılığıyla şekillendirilmesine edebiyat denir. Şiir, öykü, roman, tiyatro oyunları vb. edebiyat ürünleridir. Geçmişten günümüze dek uzanan ilk edbiyat ürünleri destanlardır. Gılgamış Destanı, Oğuz Kağan Destanı, İlyada ve Odesa gibi...
Dünyaca ünlü bazı edebiyat eserleri şunlardır:
William Shakespeare (Şekspir)'in Romeo ve Juliette, Servantes'in Don Kişot, Viktor Hugo'nun Sefiller, Balzac'ın Vadideki Zambak, Dante'nin Suç ve Ceza....
Tarih boyunca, nesillerden nesillere aktarılan bir kültür mirası vardır.Bu miras içinde edebiyattan sanata, bilimden müziğe dek herşey bulunur. Tüm bunlar ortak mirası oluşturur. Bize düşen görev bu mirası koruyup, bir sonraki nesle aktarmaktır.

İnsanlığın Bilim Mirası

Evreni ve evrende olan olayları konu edinen, deney ve gözleme dayanan, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurarak yasalara ulaşmaya çalışan, sistemli bilgiler topluluğuna bilim denir.
İlk Çağ'da Babilliler, bilimsel çalışmaların ilk örneklerini vermişlerdir. Matematik ve astronomiyle uğraşmışlardır. Daha sonra bu bilgiler, tüm dünyaya yayılmıştır. İlk Çağ'ın ünlü matematikçisi Arşimet'tir.
Yeni Çağ'da ise, Paskal, Dekart (matematik), Kopernik, Kepler, Galile (astronomi), Nevton (yer çekimi) ünlü bilim adamları olarak adlarından söz ettirmişlerdir. Tabi, İslam dünyasında da daha önce isimlerini verdiğimiz, Biruni, Harezmi, Cabir, İbni Sina, Farabi gibi pek çok alimden de burada bahsetmek gerekir.
Günümüzde ise bilimsel alanda çok daha büyük ilerlemeler kaydedilmiş durumdadır. Bu gelişmeler sayesinde dünya sanki küçülmüş, herhangi bir yerde ortaya çıkan olay bir kaç dakika sonra tüm dünya insanlarınca duyulacak hale gelmiştir.
Bizler, bizden önce yaşamış insanlardan daha çok bilgiye sahibiz. Bizden sonra gelecekler de daha fazla bilgiye sahip olacaklar.

C. İNSANLIĞIN ORTAK MİRASININ ÖNEMİ

1.Ortak miras, günümüz insanının çevre şartlarına egemen olmasını sağlamıştır.
2.Ortak miras ürünleri, insan yaşamını kolaylaştırır.
3.İnsanlar, ortak miras olarak kabul edilen doğal güzellikleri gezerek, görme, dinlenme, zevk alma ve güzel bir ortamda bulunma ihtiyaçlarını gidermiş olurlar.

Ortak Mirasın Özellikleri

1.Ortak miras, insanların yüzyıllar boyu süren birikimleri sonucu oluşmuştur.
2.Ortak miras, tek bir ulusa ait değildir.
3.Ortak mirasa katkıda bulunmak, tüm insanlığın yararınadır.
4.Bütün insanlar, ortak mirasın ürünlerinden yararlanma hakkına sahiptirler.
5.Ortak mirası korumak ve geliştirmek tüm insanların ve toplumların görevidir.

 

Adı Soyadı :…………………………………. No:……… …07 /05/2010
SOSYAL BİLGİLER


 1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ankara’da bulunmasının sebebi nedir?A) Ankara’nın Başkent olması B)Ankara’nın büyük şehir olması

C) Ankara’nın nüfusunun kalabalık olması D)Ankara’nın ulaşımının kolay olması


 1. Atatürk’ün TBMM’nin açılış günü olan 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak armağan etmesi aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
  1. Meclisin geleceğinin çocuklara bağlı olduğunu

  2. Türkiye’de çocuk nüfusunun çok olduğunu

  3. Çocuklara devlet yöneticiliğinin sevdirilmek istendiğini

  4. Ülkenin geleceğinin çocuklara bağlı olduğunu

3)

Ali
Ali’nin hatırlayamadığı cümleyi hangisiyle tamamlarsak doğru olur?
A) monarşidir B) demokrasidir C) oligarşidir D) teokrasidir
4) Atatürk’ün;

  • 1920 yılında TBMM’yi açması

  • 1922 yılında saltanatı kaldırması

  • 1923 yılında cumhuriyeti ilan etmesi

gibi çalışmaların öncelikle verilenlerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenemez?
A)Ulusal egemenliği B) Ulusal bağımsızlığı

C)Ekonomik kalkınmayı D)Demokrasinin gelişmesi
5) Devlet, toplumun gereksinimlerini karşılamak için ekonomik güce gereksinim duyar. Devlet gereksinim duyduğu ekonomik gücü karşılamak için hangi öğrencinin söylediğini yapar?


Canan Can

Ceren Sinan

A) Canan B) Can C) Ceren D) Sinan

6) Anayasamızın 5. maddesine göre;Verilen maddeye göre devletin bu amaçlarını gerçekleştirmesinde aşağıdaki kurumlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez?


  1. Jandarma Genel Komutanlığı

  2. Doğal Hayatı Koruma Derneği

  3. Türk Silahlı Kuvvetleri

  4. Emniyet Genel Müdürlüğü


7)
Can

Can Bey’in verdiği bilgilere göre, bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Halkın yönetime katkısının sağlanmasına

 1. Yöneticilerin keyfi davranmasının engellenmesine

 2. Milli egemenlik ilkesinin gerçekleştirilmesine

 3. Merkezi yönetimin dış güçlerin eline geçmesinin engellenmesine

Hazırlayanlar: Sultan Koyuncu -Mehmet Ali Koyuncu

Sınıf Öğretmenleri

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Okumayı seviyorum. Bugün okuduğum sayfa sayısı iconSizlerle dergimizin “editöryal” sayfa-s›nda ilk kez bulu man›n heyecan›...

Okumayı seviyorum. Bugün okuduğum sayfa sayısı iconDünü bugün, dünden getirdiklerini gönlünden; geçmişten geleceğe sunan,...

Okumayı seviyorum. Bugün okuduğum sayfa sayısı iconFelsefe kavramı, Yunanca philosophia kelimesinden gelir. Yunanca;...

Okumayı seviyorum. Bugün okuduğum sayfa sayısı iconForbes Dergisi tarafından bugün dünyanın en değerli markası olarak...

Okumayı seviyorum. Bugün okuduğum sayfa sayısı iconYunanca seviyorum ‘’phileo’’ ve bilgi, bilgelik anlamına gelen ‘’sophia”...

Okumayı seviyorum. Bugün okuduğum sayfa sayısı iconGAÜ 1985 yılında kurulmuştur. Yedi öğrenci ile küçük bir başlangıç...


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com