Ders notlari birinci Gün 7


sayfa11/22
s.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

7.3. Sigorta Genel Şartları


Sigorta genel şartları, benzer rizikolara maruz kişilere mümkün olduğunca eşit kapsam ve koşullarla teminat sağlanmasını ve sigortacı açısından her bir sigorta dalında üstlenilen risklerin daha kolay belirlenip yönetilmesini mümkün kılmak amacıyla oluşturulmuş, genel ve soyut sözleşme düzenini belirleyen sözleşme hükümleridir.

Sigorta genel şartları, sözleşmenin kurulmasından önce pek çok sözleşme ilişkisinde kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Sigortacı tarafında sigorta ettirene değiştirilmeden kabul edilmesi niyetiyle sunulur. Aynı türde birden fazla sözleşmenin akdinde kullanılmak üzere önceden hazırlanmış olan ve sözleşen taraflardan birinin diğer tarafa değiştirilmeden kabul edilmesi niyetiyle sunduğu sözleşme koşullarına “genel işlem şartı” denir. Buna göre sigorta genel şartları, “genel işlem şartları” niteliğindedir. Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Hazine Müsteşarlığınca onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir. TTK’nın 1266 ncı maddesi hükmü gereğince sigorta poliçesi zahmetsizce okunacak tarzda basılmış genel şartları içerir.

Ancak, sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar konulabilir. Özel şartlar, sigortacı ve sigortalının üzerinde anlaştığı ve sigortalının çıkarları dikkate alınarak genel şartlara eklenen koşullardır. Özel şartların sigorta sözleşmesi üzerinde ve özel şartlar başlığı altında herhangi bir yanılgıya neden olmayacak şekilde açık olarak belirtilmesi gerekir. Özel şartların, TTK'nın emredici hükümlerine ve sigortalının aleyhine olmaması gerekmektedir. Özel şartlardaki amaç, sigortalının veya sigorta edilen menfaatin durumuna ve risklere göre ihtiyaçlara cevap verebilmektir.


7.4. Ülkemizde Uygulanmakta Olan Sigorta Genel Şartları


Aşağıda Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan ve ülkemizde uygulanmakta olan sigorta genel şartlarının listesi yer almaktadır:

- Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları

- Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları

- Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları

- Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

- Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları

- Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları

- Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları

- Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları

- Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları

- Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

- Hayat Sigortaları Genel Şartları

- Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

- Hırsızlık Sigortası Genel Şartları

- Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları

- İnşaat Sigortası Genel Şartları (Bütün Riskler)

- İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları

- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(Trafik Sigortası) Genel Şartları

- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

- Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Kıymet Nakliyat Poliçesi Umumi Şartları

- Kredi Sigortası Genel Şartları

- Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları

- Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları

- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Montaj Sigortaları Genel Şartları

- Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Sağlık Sigortası Genel Şartları

- Sera Sigortası Genel Şartları

- Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

- Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları

- Tarım Ürünleri Dolu Sigortası

- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Tekne Poliçesi Genel Şartları

- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

- Yangın Sigortası Genel Şartları

- Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları

- Yıllık Gelir Sigortası Genel Şartları

- Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Her bir sigorta ile teminat kapsamına alınan haller, sigortanın konusuna göre farklılık göstermektedir. Örneğin Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder:

  1. Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,

  2. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

  3. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,

  4. Aracın yanması,

  5. Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

Benzer:

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers Notları ÜNİte I

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers Notları Final Hinduizm

Ders notlari birinci Gün 7 iconDinler tarihi ders notları final yahudilik

Ders notlari birinci Gün 7 iconDers notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat

Ders notlari birinci Gün 7 icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Ders notlari birinci Gün 7 icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com