Xiii-xvi. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri


sayfa1/9
s.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ALEVİLİKLE İLGİLİ BAZI KİTAPLAR


 1. XIII-XVI. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri, M.Saffet Sarıkaya Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002.

 2. Alevi - Bektaşi edebiyatında yedi ulu ozan. / Süleyman Zaman. -- İstanbul : Can Yayınları, 2009.

 3. Alevi - Bektaşi kültürüne bakışlar : canların nefesinden. / Hüseyin Özcan. -- İstanbul : Horasan Yayınları, 2003.

 4. Alevi - Bektaşi örgütlenmeleri (sosyolojik bir inceleme). / Haydar Gölbaşı. -- İstanbul : Alev Yayınları, 2007.

 5. Alevi- Bektaşi gerçeği : İslamiyetin, Türkmen töreselliği içinde özümlenerek Anadolulaşması / Kutluay Erdoğan . -- 3. bs. -- İstanbul : Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2000.

 6. Alevi Bektaşi kültüründe Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi’nin yeri ve önemi. / Şenay Çimen. --2004. V, 174 y. : fot. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans).--Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 7. Alevi Bektaşi nefeslerinde dini muhteva. / Mahmut Bozçalı. -- 79124 -- İstanbul : Horasan Yayınları, 2005. 296 s

 8. Alevi bektaşiliğin dayanakları. / Ali Ağa Varlık. -- İstanbul : Can Yayınları, 1997.
  Alevi süreğinde Bektaşi yolunda Enel Hak. / Esat Korkmaz. -- İstanbul : Nefes Yayınları, 1995.

 9. Alevi-Bektaşi : erkânı, evrâd’ı ve edebiyatı. / Haydar Kaya. -- [y.y. : y.y.], 1993. (İstanbul : Engin Matbaacılık) 700 s.

 10. Alevi-bektaşi düşüncesine göre Allah. / Battal Pehlivan. -- İstanbul : Pencere Yayınları, 1994.

 11. Alevi-Bektaşi edebiyatı. / İsmet Zeki Eyuboğlu. -- İstanbul : Der Yayınları, 1991.

 12. Alevi-Bektaşi edebiyatında Ermeni aşıkları (Aşuğlar). / Mehmet Bayrak. -- Ankara : Özge Yayınları, 2005.

 13. Alevi-Bektaşi fıkra, nükte ve hiciv antolojisi. / Ali Duran Gülçiçek. -- Köln : Anadolu Etnografyası Araştırma ve Kültür Merkezi Yayınları, 2003. 484 s.

 14. Alevi-Bektaşi kimliği : sosyo-antropolojik araştırma. / Orhan Türkdoğan. -- İstanbul : Timaş Yayınları, 1995.

 15. Alevi-Bektaşi köylerinde toplumsal kurumlar : (Burdur ve Isparta’nın iki alevi köyünde yapılmış köy araştırması). / Hüseyin Bal. -- İstanbul : Ant Yayınları, 1997.

 16. Alevi-bektaşi kültürü : sosyolojik araştırmalar. / Hüseyin Bal. -- Isparta : Fakülte Kitabevi, 2002.

 17. Alevi-Bektaşi kültüründe kırklar semahı : müzikal analiz çalışması. / Neşe Ayışıt Onatça. -- İstanbul : Bağlam Yayınları, 2007.

 18. Alevi-Bektaşi kültüründe şiirlerle Hazreti Muhammed. / haz. Hüseyin Tuğcu. -- Ankara : Genç Erenler Yayınları, 1996.

 19. Alevi-bektaşi müziğinde deyişler. / Melih Duygulu. -- İstanbul : Sistem Ofset, 1997.

 20. Alevi-Bektaşi nefesleri / Abdülbaki Gölpınarlı, 1900-1982 . -- 2. bs. -- İstanbul : İnkılap Kitabevi, 1992.

 21. Alevi-bektaşi şiirleri antolojisi : 13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar. / haz. İsmail Özmen. -- Ankara : Saypa Yayın-Dağıtım, 1995. 1-6 cilt.

 22. Alevi-Bektaşi tarih yazıcıları ve Anadolu alevilerinin tarihi (Alevilik-Ali Kerbela). / Yağmur Say. -- İstanbul : Su Yayınları, 2007.

 23. Alevi-Bektaşi tarihi. / Burhan Kocadağ. -- İstanbul : Can Yayınları, 1998.

 24. Alevi-bektaşi yolu: insan sevgisi, hoşgörü, barış ve dostluk. / Ali Duran Gülçiçek. -- İstanbul : Adım Basım; Yayım; Reklam Hizm, 1993.

 25. Aleviler ve Bektaşiler arasında. / Arslan Tekin. -- İstanbul : Bilgeoğuz, 2008.

 26. Alevilere söylenen yalanlar : Bektaşilik soruşturması. / Teoman Şahin. -- Ankara : Armağan Kitap ve Yayınevi, 1995.

 27. Alevilik Ahilik Bektaşilik : milli, tarihi, dini, ictimai, siyasi, iktisadi ve idari bakımlardan / Cemal Bardakçı . -- 2. bs. -- [y.y. : y.y.], 1950. (Ankara : Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik) 104 s.

 28. Alevilik Bektaşilik söyleşileri. / Ayhan Aydın. -- [y.y. : y.y.], 2003.

 29. Alevilik Bektaşilik tartışmaları. / Cemal Sofuoğlu, Avni İlhan. -- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997.

 30. Alevilik Hacıbektaş Veli Bektaşilik. / Baki Yaşa Altınok. -- Ankara : Oba Kitapevi, 1998.

 31. Alevilik ve Bektaşilik terimleri sözlüğü / Esat Korkmaz . -- 4. bs. -- İstanbul : Anahtar Kitaplar, 2005.

 32. Alevilik Bektaşilik .İstanbul : Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, 1997.

 33. Alevilik, Bektaşilik, Şiilik, Kızılbaşlık. / Vecihi Timuroğlu. -- Ankara : Kalan Yayınları, 2004.

 34. Alevilik-Bektaşilik açısından din kültürü ve ahlak bilgisi. / haz. Şakir Keçeci, Aziz Yalçın. -- Ankara : Ardıç Yayınları, 1996.

 35. Alevilik-Bektaşilik araştırmaları : özkaynaklarından. / Gülağ Öz. -- İstanbul : Can Yayınları, 1999.

 36. Alevilik-Bektaşilik bibliyografyası. / Ali Yaman. -- Mannheim : Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü, 1998.

 37. Alevilik-Bektaşilik ve edebiyatı : inceleme, antoloji. / haz. Atilla Özkırımlı. - İstanbul : Cem Yayınevi, 1985.

 38. Alevilik-Bektaşilik yazıları : Aleviliğin yazılı kaynakları buyruk, Tezkire-i Şeyh Safi. / Sönmez Kutlu. -- Ankara : Ankara Okulu Yayınları, 2006.

 39. Alevilik-Bektaşilik’te çevre. / Nukret Endirçe. -- İstanbul : Can Yayınları, 1998.

 40. Alevilik-Bektaşilik. / Kutluay Erdoğan. -- İstanbul : İletişim Yayınları, 1993. 148 s.

 41. Alevilik-sünnilik İslam düşüncesi. / İsmet Zeki Eyüboğlu. -- İstanbul : Der Yayınları, 1989

 42. Allah hedef-can nokta : (Alevi-Bektaşilerde tasavvuf) / Ali Ağa Varlık . - 3. bs. - İstanbul : Can Yayınları, 1997.

 43. Anadolu’da Alevi-Bektaşi dergahları. / Cemal Şener. -- İstanbul : Mehmet Ali Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı, 1996.

 44. Anadolu Alevîliğinin Tarihi Arka Planı(XI-XIII. asır), M.Saffet Sarıkaya Ötüken Yayınları, İstanbul 2003.

 45. Ansiklopedik Alevilik, Bektaşilik terimleri sözlüğü. / Esat Korkmaz. -- İstanbul : Ant Yayınları, 1993.

 46. Araftaki kimlik: Aleviler - Bektaşiler. / Özcan Güngör. -- Ankara : Akasya Kitap, 2007.

 47. Balkanlar’da Alevi Bektaşilik. / Adil Seyman. --2006. V, 153 y. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans).--Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 48. Başlangıçtan günümüze Alevi bektaşi deyişleri. / Ali Yıldırım. -- Ankara : Ayyıldız Yayınları, 1995. 1-2 c.

 49. Bektaşi edebiyatı antolojisi: Bektaşi şairleri ve nefesleri; Bektaşi edebiyatı antolojisi: On yedinci asırdanberi Bektaşi-Kızılbaş: Alevi şairleri ve nefesleri / Sadeddin Nüzhet Ergun, 1365/1949 . -- 2. bs. -- İstanbul : Maarif Kitaphanesi, 1955. 1-2. c.

 50. Bektaşi edebiyatı antolojisi: On dokuzuncu asırdanberi Bektaşi-Kızılbaş Alevi şairleri ve nefesleri / Sadeddin Nüzhet Ergun, 1365/1949 . -- 2. bs. -- İstanbul : Maarif Kitaphanesi, 1956. 3. c.

 51. Osmanlı Arşivi’nde mühimme ve irade defterleri’nde Aleviler-Bektaşiler. / çev. Ahmet Hezarfen ; yay. haz. Cemal Şener. -- İstanbul : Karacaahmet Sultan Kültür Derneği, 2002.

 52. Bektaşilik Alevilik nedir ?. / Bedri Noyan, 1912-1997. -- [y.y. : y.y.], 1985. (Ankara : Doğuş Matbaası)

 53. Bektaşilik Alevilik nedir? / Bedri Noyan, (Dedebaba), 1912-1997 . - 3. bs. - İstanbul : Ant ; Can Yayınları, 1995.

 54. Bulgaristan’da Alevi Bektaşi kültürü. / Lyubomir Mikov ; çev. Orlin Sabev (Orhan Salih). -- İstanbul : Kitap Yayınevi, 2008.

 55. Bütün yönleriyle Alevilik ve Bektaşilik. / Bedri Noyan, 1912-1997 ; yay. haz. Şakir Keçeli.Ankara : Ardıç Yayınları, 1999. 1-6. c.

 56. Bütün yönleriyle Bektaşilik Alevilik. / İsmet Zeki Eyüboğlu. -- İstanbul : Yeni Çığır Yayınları, 1980.

 57. Din anlayışında farklılaşmalar: Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik. / Sönmez Kutlu. -- Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 2003.

 58. Dünyada ve Türkiye’de alevi-bektaşi dergahları. / Baki Öz. -- İstanbul : Can Yayınları, 2001.

 59. Ekin idik olduk harman : Alevilik - bektaşilikle ilgili haberler, etkinlikler, söyleşiler, yorumlar, fotoğraflar 1992-2004. / Ayhan Aydın. -- [y.y. : y.y.], 2005. (İstanbul : Kahraman Ofset)

 60. Eski Türk dini (gök tanrı inancı) ve Alevilik, Bektaşilik / Mehmet Eröz . -- 3. bs. -- İstanbul : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1992.

 61. Fütüvvetname-i Cafer Sadık (İnceleme-Metin), M.Saffet Sarıkaya, Horasan Yayınları, İstanbul 2008.

 62. Geçmişten günümüze Alevi-Bektaşi kültürü. / editör Ahmet Yaşar ocak. -- 78479 -- Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009.

 63. Geçmişten günümüze halk inançları itibariyle Alevilik-Bektaşilik. / Ethem Ruhi Fığlalı. -- Ankara : Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı, 1994.

 64. Günümüzde Alevilik ve Bektaşilik. -- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 1995.

 65. Gerçeğe hu diyelim : Bektaşilik ve Aleviliğe farklı bir bakış. / Kenan Erzurumlu. -- İstanbul : Ufuk Ötesi Yayınları, 2007.

 66. Günümüz Alevi, Bektaşi, Mevlevi, Nusayri inanç ve toplum önderlerinin görüş ve düşünceleri. / Ayhan Aydın. -- İstanbul : Cem Vakfı, 2006.

 67. Günümüzde Alevilik ve Bektaşilik. -- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 1995.

 68. Hacı Bektaş Veli : Bektaşilik ve alevilik tarihi. / İhsan Mesut Erişen, Kemal Samancıgil. -- [y.y.] : Ay Yayınevi, 1966.

 69. Her yönüyle Alevilik (Bektaşilik,Kızılbaşlık) ve onlara yakın inançlar. / Ali Duran Gülçiçek. -- Köln : Anadolu Etnografyası Araştırma ve Kültür Merkezi Yayınları, 2004. 1-3 c.

 70. Hızırname : Alevi Bektaşi adab ve erkanı (buyruk). / Seyyid Alizade Hasan b. Müslim, Seyyid. -- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 2007.

 71. İslam öncesi temelleri. / Ahmet Yaşar Ocak. -- İstanbul : İletişim Yayınları, 2000. 274 s.

 72. İslamiyetin özü ve Alevilik-Bektaşilik. / Ali Ağa Varlık. -- İstanbul : Can Yayınları, 2000.

 73. İttihat-Terakki'nin Alevilik-Bektaşilik araştırması. / Baha Sait Bey ; yay. haz. Nejat Birdoğan. -- İstanbul : Berfin Yayınları, 1994.

 74. Kurtuluş savaşında Alevi-Bektaşiler / Baki Öz . -- 7. bs. -- İstanbul : Can Yayınları, 1995.

 75. Meluli divanı ve Aleviliğin, tasavvufun, Bektaşiliğin tarihçesi. / hazırlayanlar Latife Özpolat, Hamdullah Erbil. -- [y.y., t.y.] (Ankara : Şahin Matbaası)

 76. Mezhepler tarihi : Şiilik - Sünnilik, Bektaşilik - Alevilik. / Ziya Şakir, 1379/1959. -- İstanbul : Maarif Kitaphanesi, 1958.

 77. Öteki tanrılar : Alevi ve Bektaşi mitolojisi. / Ertuğrul Danık. -- Ankara : İmge Kitabevi, 2006.

 78. Pir Hacı Bektaş Veli ve alevi-bektaşiliğin esasları : her yönüyle topsuz tüfeksiz gönüller ve ülkeler fatihi. / Hasan Gülşah. -- [y.y. : y.y.], 1975. (İstanbul : Zafer Matbaası)

 79. Seyyid Hüseyin ibn Seyyid Gaybî, Şerhu Hutbeti’l-Beyân, İnceleme- Metin, haz. M.S. Sarıkaya, Fakülte Kitap ve Yayınevi, Isparta 2004.

 80. Simgeler ve Rıza kenti : Alevilik Bektaşilik : antropolojik, etnografik, teolojik ve felsefi bir inceleme. / İsmail Özmen. -- İstanbul : Parşömen Yayıncılık, 2010. 1-2 c.

 81. Soru ve cevaplarla Alevi - Bektaşi inancı. / Hakkı Saygı. -- İstanbul : Cem Vakfı, 2005. 431 s. ; 20 cm. -- (Cem Vakfı yayınları ; 11. Alevilik temel kaynak kitapları dizisi ; 3)

 82. Sosyolojik açıdan alevi bektaşi geleneği. / Yılmaz Soyyer. -- İstanbul : Seyran Kitap, 1996.

 83. Sosyolojik açıdan Alevilik-Bektaşilik -Abdal Musa Tekkesi üzerine bir araştırma-. / Ramazan Uçar. -- İstanbul : Aziz Andaç Yayınları, 2006.

 84. Alevi Bektaşi şiirleri antolojisi : Bektaşi gülleri. / hazırlayan Cahit Öztelli. -- İstanbul : Milliyet Yayınları, 1973.

 85. Tarihi ve kültürel boyutlarıyla Türkiye’de Aleviler Bektaşiler Nusayriler [Tarihsel ve Aktüel Boyutlarıyla Türkiye’de Aleviler Bektaşiler ve Nusayriler (1997 : İstanbul)]. / yay. haz. İsmail Kurt, Seyid Ali Tüz. -- 81196 -- İstanbul : Ensar Neşriyat ; İslami İlimler Araştırma Vakfı, 1999.

 86. Türk kültüründe Alevi-Bektaşi olgusu. / A. Faruk Sinanoğlu. -- İstanbul : IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2008.

 87. Türkistan’dan Türkiye’ye Alevilik-Bektaşilik : (dinler tarihi açısından bir yaklaşım). / Abdurrahman Küçük, Mehmet Alparslan Küçük. -- Ankara : Berikan Yayınevi, 2009.

 88. Türkiye’de Alevi-Bektaşi, Ahi ve Nusayri zümreleri. / Baha Said Bey ; yay. haz. İsmail Görkem. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 2000.

 89. Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik. / İlhan Selçuk, 1925-2010, Gencay Şaylan, Şenay Kalkan. -- İstanbul : Hasat Yayınları, 1991.

 90. Türkiye’de tarihin saptırılması sürecinde Türk sufiliğine bakışlar : Ahmed-i Yesevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahilik, Alevilik-Bektaşilik (yaklaşım, yöntem ve yorum denemeleri) / Ahmet Yaşar Ocak . -- 11. bs. -- İstanbul : İletişim Yayınları, 2009.

 91. Türkiye'de Alevilik Bektaşilik. / Ethem Ruhi Fığlalı. -- Ankara : Selçuk Yayınları, 1990.

 92. Türkiye'de Alevilik Bektaşilik. / Mehmet Eröz. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1990.

 93. Türklük ve Alevilik - Bektaşîlik. / Nergishan Tekin. -- İstanbul : İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, 2011.

 94. Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik sempozyumu 1 = The 1 st International symposium on Bektashism and Alevism : bildiriler ve müzakereler [Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu (I : 2005 : Isparta)]. / Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2005.

 95. Uyur idik uyardılar : Alevilik, Bektaşilik araştırmaları. / Irene Melikof ; trc. Turan Alptekin. -- İstanbul : Cem Yayınevi, 1993.


ALEVİLİKLE İLGİLİ MAKALELER


 1. Akkuş, Mehmet, 19. Asırda Bir Bektaşî İcâzetnâmesi, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 1999, cilt: I, sayı: 1, s. 27-39

 2. Aktaş, Ali, Alevilerde Cem Ayini, Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, sayı: , s. 557-612

 3. Aktay, Yasin, Sosyo-Kültürel ve Politik Yönleriyle Alevilik Üzerine Notlar, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2007, cilt: IV, sayı: 1, s. 57-76

 4. Algar, Hamid, Bektaşî ve İran: Temaslar ve Bağlantılar, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, sayı: , s. 135-150

 5. Altıntaş, Ramazan, Alevî-Bektaşî Geleneğinde “Dedelik” Kurumu, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 99-110

 6. Aras, Ahmet, Türk Kültüründe Alevi-Sünni Birlikteliği, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2006, sayı: 2, s. 229-231

 7. Ateş, Erdoğan, Alevî-Bektâşî Mûsikîsine Güfte Melodi ve Ritim Açısından Bir Bakış, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 275-278

 8. Aytaç, Pakize, Alevi-Bektaşi Geleneği ve Pir Sultan Abdal, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi_[Prof. Dr. Irene Melikoff’un anısına], 2009, sayı: 1, s. 35-47

 9. Azar, Birol, Benzerlik ve Farklılıklar Ekseninde Alevî-Bektaşî İnançları Üzerine Bir Değerlendirme, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: X, sayı: 2, s. 81-87.

 10. Bal, Hüseyin, Alevî İnanç ve Kültürünün Yazılı Kaynakları, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 298-325

 11. Bal, Hüseyin, Cumhuriyet, Mustafa Kemal ve Alevi-Bektaşiler, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2010, sayı: 3, s. 55-83

 12. Bardakçı, Mehmet Necmettin, Bir Tasavvuf Mektebi Olarak Bektaşîlik, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 51-60

 13. Beldiceanu-Steinherr, Irene, Osmanlı Tapu-Tahrir Defterleri Işığında Bektaşiler (XV.-XVI. Yüzyıllar), Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2010, sayı: 3, s. 130-187

 14. Benli, Yusuf, Âhilikte Şiîlik Etkisi Ve Âhiliğin Anadolu’da Alevîliğe Tesirleri Meselesine İlişkin Bazı Değerlendirmeler , Hikmet Yurdu, 2009, cilt: II, sayı: 3, (1936 - 2008) Prof. Dr. Zahit Aksu Anısına, s. 147-180

 15. Bozkuş, Metin, Alevî Yurttaşlara Yönelik Dinî Hizmetlerin İcrası Bağlamında Bir Teklif Denemesi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: X, sayı: 1, s. 1-12

 16. Bozkuş, Metin, Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve Aleviliğin Türkler Arasında Yayılması , Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, sayı: , s. 81-102

 17. Bozkuş, Metin, Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Aleviliğin Türkler Arasında Yayılması, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 2, s. 409-418

 18. Büyükkara, M. Ali, A.B.’ne Giriş Sürecinde Yükselen Alevi Hakları Talepleri ve Beraberindeki Problemler, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Girişinin Din Boyutu, Sempozyum, 17-19 Eylül 2001, 2003, s. 449-463

 19. Cahit Haksever, Ahmed, Osmanlı’nın Son Döneminde Islahat ve Tarikatlar: Bektâşîlik ve Nakşbendîlik Örneği, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2009, cilt: XIII, sayı: 38, s. 39-60

 20. Coşkun, Ali, Bir Dini Grup Olarak Nusayriler ya da Suriye Aleviliği, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2003, sayı: 11, s. 177-190

 21. Csaki, Eva, Eski Bektaşi, Alevi ve Diğer Avrupa Halkları Duaları Üzerine, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2010, sayı: 2, s. 62-68

 22. Çakır, Sabri, Göller Yöresinde Bektaşilik İnancı ve Önemli Kült Merkezleri -Belgesel ve Görsel Bir Sunum-, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 387-415

 23. Çamuroğlu, Reha, Osmanlı-Alevî İlişkileri, Din-Devlet İlişkileri ve Türkiye'de Din Hizmetlerinin Yeniden Yapılanması Uluslararası Sempozyumu, 26-27 Mart 1996, 1998, sayı: , s. 132-136

 24. Çelikcan, Hüseyin, Alevilik ve Sünniliğin Tarihçesi, Günümüzde Alevîlik ve Bektaşîlik (Panel: 22.02.1992), 1995, sayı: , s. 37-50

 25. Çift, Salih, 1826 Sonrasında Bektaşilik ve Bu Alanla İlgili Yayın Faaliyetleri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: XII, sayı: 1, s. 249-267

 26. Çift, Salih, Bektâşî Geleneğinde Vahdet-i Vücûd ve İbnü’l-Arabî, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2009, cilt: IX, sayı: 23, “İbnü’l-Arabî” özel sayısı - II, s. 257-279

 27. Çift, Salih, Bursa’da Bektaşi Kültürü, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, 2002, sayı: , s. 231-244

 28. Çift, Salih, Modern Anlamda İlk “Bektaşilik Kitabı” Olarak Mir’âtü’l-Mekâsıd ve Kaynakları, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: XV, sayı: 1, s. 187-212

 29. Çift, Salih, Osmanlılar Döneminde Bursa’da Bektaşi Kültürü ve Bektaşi Tekkeleri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, cilt: 10, sayı: 2, s. 225-239

 30. Çift, Salih, Tasavvuf ve Alevîlik, Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı, 29-30 Mayıs 2009 Eğirdir/Isparta, Bildiriler ve Tartışmalar, 2009, sayı: , s. 131-142

 31. Çubukçu, İbrahim Agah, Bugünkü Alevilik, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], 1982, sayı: 5, s. 63-68

 32. Çubukçu, İbrahim Agâh, Yaşayan-Alevilik, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], 1980, sayı: 4, s. 67-78

 33. Çubukçu, İbrahim Agah, Zamanımızda Ege Alevîleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1978, cilt: XXII, sayı: , s. 139-149

 34. Dalkıran, Sayın, Alevî Kimliği ve Anadolu Alevîliği Üzerine Bir Deneme, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2002, cilt: VI, sayı: 10, s. 95-118

 35. Efe, Adem, Alevi-Sünni Farklılaşması ve Bütünleşmesi: Ballıca Kasabası ve Sünnetçiler Köyü Örneği, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 309-321

 36. Eğri, Osman , Alevi-Bektâşî Geleneğinde Kur’an Tasavvuru , İslâmî İlimler Dergisi, 2007, cilt: II, sayı: 1, Kur’an Özel Sayısı: 2, s. 161-186

 37. Eğri, Osman, Alevî Kaynakların Neşri (Alevî Kaynakların Neşri Problemi), Türkiye I. Dinî Yayınlar Kongresi, 31 Ekim - 02 Kasım 2003 - Ankara, 2004, sayı: , s. 97-124

 38. Eğri, Osman, Alevî-Bektâşî Gelenekte Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi, İslâmî İlimler Dergisi, 2006, cilt: I, sayı: 1, s. 213-240

 39. Eğri, Osman, Bektaşilik’te Ahlak Eğitimi, Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, sayı: , s. 511-540

 40. Eğri, Osman, Hacı Bektaş Velî ve Bektaşilik Akıl, İlim ve İman İlişkisi, Doğumunun 800. Yıldönümünde Hacı Bektaş Veli (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), 2009, sayı: , s. 327-344

 41. Ekinci, Mustafa , Alevîliğin Temel Kaynaklarından Biri Olan Buyruk’un İman ve İslam Esasları Açısından Değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 13, s. 7-40.

 42. Ekinci, Mustafa, Bektaşî-Alevi Kültüründe İnsan Sevgisi, Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi, I. Kutludoğum Sempozyumu Bildirileri, 21-22 Nisan 2007-Şanlıurfa, [t.y.], sayı: , s. 133-140

 43. Engin, Havva, Almanya’da Alevi-İslâm Dersleriyle İlgili Genel Değerlendirmeler, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 478-484

 44. Engin, İsmail, Alevîlerin Kendi Görüntüsünü Algılayışı ve Alevî İmajına Yönelik Bakış Açıları, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, sayı: , s. 275-302

 45. Engin, İsmail, Tahtacılar ve Tahtacı Aleviliği , Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 123-143

 46. Engin, Refik, Nakşi Bektaşileri, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 363-375

 47. Engin, Refik, Trakya ve Bulgaristan’da Bektaşiler ve Bektaşi Sürekleri, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 144-167

 48. Er, Piri, Anadolu Aleviliği’nde Eren Kavramının Yoğunluğunun Nedenleri, 1. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi Bildirileri (13-19 Ağustos 1998, Ankara), 1998, sayı: , s. 151-162

 49. Erdemir, Ayhan, Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Alevi-Bektaşi Örgütlenmeleri , Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 168-175

 50. Erdemir, Aykan, İlahiyat Kökenli Araştırmacıların Alevilik ve Bektaşilik Üzerine Çalışmalarında Öz-düşünümsellik, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 195-202

 51. Ersal, Mehmet, Alevi Cem Zakirliği: Battal Dalkılıç Örneği, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi_[Prof. Dr. Irene Melikoff’un anısına], 2009, sayı: 1, s. 188-207

 52. Ersal, Mehmet, Alevî Kimliğine Ritüel ve Hiyerarşik Örgütlenme Merkezli Bir Bakış, Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı, 29-30 Mayıs 2009 Eğirdir/Isparta, Bildiriler ve Tartışmalar, 2009, sayı: , s. 46-51

 53. Ersal, Mehmet, Bektaşîliğin Farklı İnanç ve Uygulamalarını Yaşatan Veli Baba Sultan Ocağı, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 376-386

 54. Fığlalı, E. Ruhi, Ana Hatlarıyla Alevîlik, Günümüzde Alevîlik ve Bektaşîlik (Panel: 22.02.1992), 1995, s. 11-18

 55. Fığlalı, Ethem Ruhi, Alevî-Bektaşî Teolojisinin Temel Taşı: Alevî-Bektaşî İnançlarında Hz. Ali, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 241-267
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Xiii-xvi. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri iconDers güNÜ ve haftalara göre çERÇeve programi

Xiii-xvi. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri iconKazanım Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir

Xiii-xvi. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri iconNesne/varlıkları, rengine, şekline, tadına, dokusuna, sesine, miktarına,...

Xiii-xvi. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri iconAnadolu üNİversitesi AÇIKÖĞretim faküLtesi

Xiii-xvi. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri iconErkan AĞRİKLİ ( osman üLKÜmen anadolu lisesi )

Xiii-xvi. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri iconAnadolu'da kurulan devletler ile başkentleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde y

Xiii-xvi. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri iconBcal bahçELİevler cumhuriyet anadolu lisesi -İlk uygarliklar -vedat akbulak

Xiii-xvi. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri iconBahçELİevler cumhuriyet anadolu liskesi -ortaçağ’ ve Yakın Çağ’da Avrupa- vedat akbulak

Xiii-xvi. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri icon* anadolu coğrafyasinda bronz çAĞ’dan osmanli’ya farkli küLTÜr ve...

Xiii-xvi. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri iconAydin, Bati Anadolu Bölgemizde tarih ve uygarligin izlerini tasiyan,...


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com