Ders notlari


sayfa4/4
s.ogren-sen.com > Edebiyat > Ders
1   2   3   4

Plan örneği

Konu: Uzaktan eğitimin yararları

Konunun maddesi: Uzaktan eğitim

Konunun görüş noktası: Yararları

Konunun şekli: Makale
PLÂN

1. Uzaktan eğitim

a) Tanımı

b) Özellikleri

2. Uygulama şekilleri

a) İnternet aracılığıyla

b) Televizyonla

c) Kitapla

3. Yararları

a) Zaman ve mekân sınırlamasının olmayışı

b) Farklı seçeneklerin sunulması

c) Geniş kitlelere ulaşması
Kaynakça:

ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2001), Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, I, II, Papatya Yayıncılık, İst.

EKER, Süer (2003), Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları.

MORAN, Berna (1994), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları.

TAŞER, S. (2006), Konuşma Eğitimi, Papirüs Yayınları.


* Haz. Yasemin ÖZCAN GÖNÜLAL, İYTE, Genel Kültür Dersleri Böl. Öğr. Elm.

1 Platon’un Devlet diyalogu siyaset felsefesinin temel kitaplarından biridir. Bilindiği üzere Platon idealist bir filozoftur. Devlet diyalogunda da, idealize ettiği devlet düzenini sunar. Burada, iş bölümüne dayalı toplumsal bir düzen söz konusudur. Platon’un kurduğu sistemde çocuklar doğduktan bir süre sonra ana-babalarından alınıp ortak yaşama alanlarında yetiştirilmeye başlanacaklardır. Bu iş devletin yöneticilerinin sorumluluğunda olacaktır. Çocuklar mükemmel bir biçimde yetiştirileceklerdir. Bu da kendilerine verilecek mükemmel bir eğitimle gerçekleştirilecektir. Bu eğitim iki ana kategoride toplanır: Müzik ve jimnastik. Müzik yoluyla ruh, jimnastik yoluyla beden eğitilecektir. Platon’un kurduğu devlette her isteyen istediğiyle evlenemeyeceği gibi, evlenme zamanını da evlenecek kimseler kendileri belirleyemezler. Kurulacak bir sistem içinde, devletin yöneticilerinin gözetim ve kontrolünde, kimlerin kimlerle evleneceği, ne zaman evleneceği ve çocukların ne zaman yapılacağı saptanacak ve böylece çocuklar iyi yaradılışlı ve sağlam yapılı olacaklardır.

2 Edebiyatımızda ilk realist romandır. Abdülhamit dönemi İstanbulunda alafranga tip (Batılılaşmayı anlamayan tip) Bihruz Bey eleştirilir.

3 Dram sanatı.

4 Angloamerikan, töre ve alışkanlıklarının kökeni Kuzey Avrupa'ya dayanan, İngilizce konuşulan Kuzey Amerika kültür bölgesi. ABD'nin büyük bölümü ile (Fransızca konuşulan kesimleri dışında) Kanada'dan oluşur. Bu terim aynı zamanda, İspanyol mirasının ve geleneklerinin çok güçlü olduğu Latin Amerika'nın dışında, Kuzey Amerika üstünde yer alan coğrafi bölgeyi tanımlamak için de kullanılır. Anglo sözcüğü, İngilizce konuşan bir beyaz Kuzey Amerikalıyı Latin Amerikalı soyundan gelen (Hispanik) birinden ayıran bir anlam kazanmıştır.

2 Anlayarak kabul etme

* Modern hiyeroglifler bkz. Ütü resmi, 40٥

5 Hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık. Dernekler, vakıflar, şirketler, üniversiteler vb.1   2   3   4

Benzer:

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers Notları ÜNİte I

Ders notlari iconDers notlari birinci Gün 7

Ders notlari iconDers Notları Final Hinduizm

Ders notlari iconDers notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Ders notlari iconDinler tarihi ders notları final yahudilik

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com