11. siniflar seçmeliTÜrk edebiyati dersi DÖnem yazili sinavi sorularidir 1


s.ogren-sen.com > Edebiyat > Ders
Ad / Soyad :

Numara :

ZEYTİNLİOVA ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR

SEÇMELİTÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARIDIR

1.Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. 20P

a.Şair Evlenmesi ( ) Şemseddin Sami

b. Zavallı Çocuk ( ) Ahmet Vefik Paşa

c. Harabât ( ) Şemseddin Sami

ç. Letaif-i Rivâyât ( ) Namık Kemal

d. Lehçe-i Osmânî ( ) Şinasi

e. Kamus-ı Türkî ( ) Sami Paşazade Sezai

f. Muhbir ( ) Ziya Paşa

g. Sahra ( )Ahmet Mithat Efendi

h. Sergüzeşt ( ) Abdülhak Hamit Tarhan

ı. Taşşuk-ı Talat ve Fitnat ( ) Ali Suavi

2.Yukarıda sol sütunda verilen eserlerin türünü yazınız. 20P

3.Tanzimat 1. Dönem yazarlarındandır. Tarih, coğrafya, iktisat, edebiyat, gezi yazısı gibi birçok alanda eseri vardır. Bu dönemin en üretken yazarlarındandır. “yazı makinesi” ve “hâce-i evvel” lakablarıyla anılmıştır. Tercüman-ı Hakikat ve İbret gazetelerini çıkarmıştır. Romanlarını “halk için roman” anlayışıyla yazmıştır.

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir? 5P

4.Tanzimat 2. Dönem yazar ve şairidir. Yurt dışında uzun yıllar elçilik görevinde bulunmuştur. Özellikle şiir ve tiyatrolarıyla tanınmıştır. Eserlerini sanat için sanat anlayışıyla yazmıştır. “Makber” şiiri herkes tarafından bilinen bir şiirdir. Yazdığı tiyatro oyunları çok uzun olduğu için oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır. Tiyatrolarından bazıları Finten, Duhter-i Hindu, Tarık, Eşber, Sardabapal, Nesteren ‘dir.

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir? 5P

5. Tanzimat edebiyatının kurucusu sayılır. Yaptığı birçok yenilikle yeniliğin öncüsü olmuş bir yazar ve gazetecidir. Makale, şiir, tiyatro, sözlük gibi çeşitli alanlarda eserleri vardır. Dilde sadeleşme çalışmalarına öncülük etmiştir. Gazetecilik yönü de dikkat çekici taraflarındandır. Agah Efendi ve Namık Kemal’le farklı gazeteler çıkarmıştır. Durub-ı Emsâl-i Osmâniyye adlı sözlük çalışması Türk edebiyatı için bir ilktir.

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir? 5P

6. Özellikle tiyatroda etkili olan bir edebi akımdır. Üslup kaygısıyla yazılan bu eserlerde kaba ve argo ifadelere yer verilmez. Konularını genellikle Antik Yunan, tarih ve mitolojiden almıştır. Kahramanlar genellikle kral, kraliçe, prens, prenses gibi üst düzey kişiliklerdir. Akla ve mantığa önem verilmiştir. Dini konulara yer verilmemiştir. Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir. Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biri de Ahmet Vefik Paşa’dır. Dünyada ise Descartes, Racine, Corneille, Madam De La Fayette, Molierre gibi sanatçılardır.

Yukarıda hangi edebi akımdan bahsedilmektedir? 5P

7.Aşağıdaki sorulara kısa cevaplar veriniz. 20P

- Özellikle roman ve hikayede etkili olan ve betimleme tekniğini bolca kullanan edebi akım nedir?
- Namık Kemal ve Ziya Paşa eserleri ve sanat anlayışları bakımından hangi edebi akımın etkisindedirler?
- Türk edebiyatında ilk pastoral şiir örneği hangi şairimize aittir?
- Türk edebiyatındaki ilk yerli romanımızın adı nedir?
- Tanzimat 1. Dönem hangi yıllar arasında etkili olmuştur?

8. Tanzimatla birlikteTürk edebiyatında ve özellikle öğretici metinlerde görülen, Batı’dan bize ilk defa gelen düşünce ve kavramlar nelerdir? 10P

9. Türk edebiyatında roman türünde ilk eser olan ve Fransız yazar Fenelon’dan çevrilen ilk çeviri romanımızın adı nedir? 5P

10.Tanzimat Fermanı kaç yılında ve kim tarafından ilan edilmiştir? 5P

BAŞARILAR… 

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

11. siniflar seçmeliTÜrk edebiyati dersi DÖnem yazili sinavi sorularidir 1 iconDersi 2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar

11. siniflar seçmeliTÜrk edebiyati dersi DÖnem yazili sinavi sorularidir 1 iconF Araştırma Yöntemleri Dersi: Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma...

11. siniflar seçmeliTÜrk edebiyati dersi DÖnem yazili sinavi sorularidir 1 iconOrtaokulu matematik uygulamalari 5 yillik plani dönem

11. siniflar seçmeliTÜrk edebiyati dersi DÖnem yazili sinavi sorularidir 1 iconTC. İNkilap tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dönem ortak sinav

11. siniflar seçmeliTÜrk edebiyati dersi DÖnem yazili sinavi sorularidir 1 iconKitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat...

11. siniflar seçmeliTÜrk edebiyati dersi DÖnem yazili sinavi sorularidir 1 iconEdebiyatı, Orta Avrupa

11. siniflar seçmeliTÜrk edebiyati dersi DÖnem yazili sinavi sorularidir 1 iconTürk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

11. siniflar seçmeliTÜrk edebiyati dersi DÖnem yazili sinavi sorularidir 1 iconDers notlari I. ÜNİTE: cumhuriyet dönemi TÜrk edebiyati

11. siniflar seçmeliTÜrk edebiyati dersi DÖnem yazili sinavi sorularidir 1 iconTürk Edebiyatı – Dil ve Anlatım Dersleri İçin Kaynak Site

11. siniflar seçmeliTÜrk edebiyati dersi DÖnem yazili sinavi sorularidir 1 iconDersi kemal sunal filmleri hazirlayanlar


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com