Arkasınan gitmekte olduğunuz araç sabit bir noktadan(kedi gözü, lamba direği, ağaç V s.) geçtikten sonra sayın. Şayet sizde o noktadan geçemeden 88, 89


s.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
Arkasınan gitmekte olduğunuz araç sabit bir noktadan(kedi gözü, lamba direği, ağaç v.s.) geçtikten sonra sayın. Şayet sizde o noktadan geçemeden 88, 89 diyebildiyseniz takip mesafeniz doğrudur. Eğer süratiniz saate 96 kilometrenin altında ise bu süre yeterlidir. Süratiniz daha fazla ise bu yeterli değildir. Şayet 90 diyemeden o noktadan sizde geçerseniz öndeki aracı çok yakından (zamanında durmanızın mümkün olamayacağı tehlikeli bir yakınlıktan) takip ediyorsunuz demektir. Bu durum sizin süreyi uzatmanızın yani aranızdaki mesafeyi artırmanızın gerektiğinin işaretidir.

Kendinize öncelikle: Ne kadar hızlı gidebilirim değil; zamanında durabilecek miyim sorusunu sorun.

Unutmayın Dalgın, Yorgun, Üşümüş, İçkili Olmamak kaydıyla 96 km/saat sabit hızla giderken dikkatli bir sürücü Rüzgarın, Hava Durumunun, Yol Sathının ve Sürtünmenin de Optimum olduğu varsayıldığında fren yaptıktan sonra 54 metrede durabilir. Bu hesaplama alttaki değerler esas alınarak hesaplanmıştır.

. Bir sürücünün frenleme reaksiyon zamanı 0.5 saniyedir.
. Bir motorun fren/çekim gücü 0.9G dır.


Belirtilen Şekliyle Sayıldığında İki Saniyede Sürate Göre Frenleme/Durma Değerleri Aşağıdaki Gibidir:

48km/saat de;bu sabit hızla iki saniyede alacağınız mesafe 26 metre ve durma mesafeniz 16 metredir. (ÇARPMA YOK)

72km/saat de;bu sabit hızla iki saniyede alacağınız mesafe 40 metre ve durma mesafeniz 32metredir. (ÇARPMA YOK)

96km/saat de;bu sabit hızla iki saniyede alacağınız mesafe 53 metre ve durma mesafeniz 54metredir. (ÇARPMA HIZI -1KM/saat)

168km/saat de;bu sabit hızla iki saniyede alacağınız mesafe 93 metre ve durma mesafeniz 148metredir. (ÖLÜMCÜL ÇARPMA HIZI -55km/saat)


U y a r ı.: İki saniye kuralı optimum şartlarda dikkatli bir sürücünün yağışsız bir günde ve 96 km/saat sınırları içinde kalmak şartıyla öndeki araçları takip mesafesini belirleyen M İ N İ M U M mesafe/zaman ölçüsüdür. Tekrar ediyoruz minimum süredir nihai hedef değildir. Şartların değişmesiyle bu sürede uzatma yönünde değişmelidir. Durma mesafesinin sadece yorgunlukla %25 artmakta olduğu istatistiklerce tespit edilmiştir. Yağışlı günde süre minimum 4 saniye olmalıdır çünkü durma mesafeleri iki misli artmaktadır.

Sürate göre uygun sayma süreleri:(5 saniyeden sonrası teorik olarak verilmiştir)

40-50mph 4 saniye
50-60mph 5 saniye
60-70mph 6 saniye
70-80mph 7 saniye

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Arkasınan gitmekte olduğunuz araç sabit bir noktadan(kedi gözü, lamba direği, ağaç V s.) geçtikten sonra sayın. Şayet sizde o noktadan geçemeden 88, 89 iconGAÜ 1985 yılında kurulmuştur. Yedi öğrenci ile küçük bir başlangıç...

Arkasınan gitmekte olduğunuz araç sabit bir noktadan(kedi gözü, lamba direği, ağaç V s.) geçtikten sonra sayın. Şayet sizde o noktadan geçemeden 88, 89 iconH. O.: Tьm bu sьreзleri nas?l ke?fettin? Nas?l bir ara?t?rmaya girdin, kimlerden yard?m ald?n?
Цnce bilgi toplan?yor, yorumlan?yor, ba?ka bir bilgi alma aktivitesi yap?l?yor, sonuзlar з?k?yor. Profesyonellerle bir karar verme...

Arkasınan gitmekte olduğunuz araç sabit bir noktadan(kedi gözü, lamba direği, ağaç V s.) geçtikten sonra sayın. Şayet sizde o noktadan geçemeden 88, 89 iconM?s?r duvar resimleri kayalar?n yьzeylerine yap?l?yordu : ba?lang?зta...
Ьzerine ince bir alз? tabakas? sьrdьkten sonra reswim yapmaya elveri?li yьzeyler elde ettiler

Arkasınan gitmekte olduğunuz araç sabit bir noktadan(kedi gözü, lamba direği, ağaç V s.) geçtikten sonra sayın. Şayet sizde o noktadan geçemeden 88, 89 iconHereke'de hal?c?l??a ili?kin ilk зal??malar, 1891 y?l?nda Hereke...
Цzellikle 1943'ten sonra Hereke hal?c?l???nda bьyьk bir canlanma gцrьldь. Цnceleri Gцrdes, Demirci tьrь hal?lar dokunurken daha sonra...

Arkasınan gitmekte olduğunuz araç sabit bir noktadan(kedi gözü, lamba direği, ağaç V s.) geçtikten sonra sayın. Şayet sizde o noktadan geçemeden 88, 89 icon21 Mart Dünya Şiir Günü yaklaşırken, özgün şiirleri ve dünya şiirinden...

Arkasınan gitmekte olduğunuz araç sabit bir noktadan(kedi gözü, lamba direği, ağaç V s.) geçtikten sonra sayın. Şayet sizde o noktadan geçemeden 88, 89 icon1980 sonrasında Türk şiiri 12 Eylül askeri müdahalesinden sonra geçmişteki...

Arkasınan gitmekte olduğunuz araç sabit bir noktadan(kedi gözü, lamba direği, ağaç V s.) geçtikten sonra sayın. Şayet sizde o noktadan geçemeden 88, 89 icon2. Bir merhaleden güneşle derya görünür Bir merhaleden her iki dünya...

Arkasınan gitmekte olduğunuz araç sabit bir noktadan(kedi gözü, lamba direği, ağaç V s.) geçtikten sonra sayın. Şayet sizde o noktadan geçemeden 88, 89 iconSanatsal bir obje gibi algılanmamaktadır. Halbuki Ressamları etkileyen...

Arkasınan gitmekte olduğunuz araç sabit bir noktadan(kedi gözü, lamba direği, ağaç V s.) geçtikten sonra sayın. Şayet sizde o noktadan geçemeden 88, 89 iconDil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi...

Arkasınan gitmekte olduğunuz araç sabit bir noktadan(kedi gözü, lamba direği, ağaç V s.) geçtikten sonra sayın. Şayet sizde o noktadan geçemeden 88, 89 iconBir цykьyь, sahne olarak ayr?lm?? bir yerde, oyuncular?n sцz ve hareketleriyle...


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com