Ders notlari


sayfa4/20
s.ogren-sen.com > Doğru > Ders
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar

 • Açıkgöz, Kamile Ün ( 2005), Aktif Öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir, 2009

 • Burden Paul and David Byrd (1994), Methods for Effective Teaching, Pearson Education. Boston. 1. KONUŞMA HALKASI TEKNİĞİ


Görüş farklılıklarını görmeye ve bunlara saygı göstermeye katkıda bulunan bir tekniktir. Bireylerin farklı görüşlerinin olduğunu ve bu görüşlerini rahat bir ortamda ifade etmelerini sağlar. Bu yöntemin amacı, sınıf içinde güven ve saygı atmosferini oluşturmak, öğrenciler arasındaki ilişkileri ve iletişimi geliştirmektir. Konuşma halkası bir öykü, bir canlandırma, bir olay, film üzerinden gerçekleştirilir. Katılımcılar kendilerini bu öykü ya da filmde yer alan bir karakterin yerine koyarak empati becerileri geliştirir.

Rol oynama ile konuşma halkası teknikleri empati becerisi geliştirme amaçlıdır. Ancak her iki tekniğin uygulama biçimi farklıdır. Rol oynama tekniğinde öğrenci bizzat olayı durumu canlandırır oynayarak hisseder. Konuşma halkasında ise bir durum, film ya da öykü üzerinden empati becerisi geliştirilir. Rol oynamada karakter canlandırılarak, konuşma halkasında ise karakter hakkında düşünerek empati kurulur.


Avantajları

 • Öğrencilerde empati, iletişim, kendini ifade etme, farklı görüşIere saygı gösterme gibi beceriler geliştirir.

 • Duyguları ve düşünceleri ayırt etmeyi öğretir (Olayla ilgili duyguların ve düşüncelerin ayrıştırılması doğru karar vermeyi sağlar)

 • Empati becerisi geliştirir.

 • Grup içinde konuşma duygu ve düşünceleri ifade etme becerisi geliştirir.

 • Öğrenciler arasında güven, saygı, iletişimi geliştirir.

Sınırlıkları

 • Öğrenciler gerekli empatiyi kuramayabilirler.

 • Verilecek olay, konu, film ya da öykü öğrenci düzeyine uygun değilse amaca hizmet etmez.

 • Öğrenciler katılmak istemeyebilir.

 • Fikirler eleştirilirse öğrenciler katılmak istemeyebilir.

 • Öğrencilerin uzun süre pasif dinleyici olmaları sıkıcı olabilir.Uygulama Süreci

 1. Sınıftaki bütün masalar geriye çekerek sandalyeleri ya da sıraların oturma kısmını geniş bir daire oluşturacak şekilde yerleştirin.

 2. Yöntemin uygulanmasında uyulması gereken kuraları tahtaya ya da büyük bir kartona yazıp sınıfın duvarına asın ve tek tek okuyun.

Kurallar

1.alaycı,aşağılayıcı ve kırıcı sözler kullanmayacağız.

2. kimsenin söylediğine gülmeyeceğiz.

3.konuşma nesnesi elimizde olmadan konuşmayacağız.

4.konuşan arkadaşımızın yüzüne bakacağız.

5.görüşlerimizin gerekçesini açıklamaya çalışacağız.

6.sınıfla ilgili konular konuşurken isim verceğiz.

7.yanlızca sıramız geldiğinde konuşacağız.

8.söylenenleri çok dikkatli dinleyeceğiz.

9. “ arkadaşıma katılarak şunu söylemek istiyorum”ya da “arkadaşıma katılmıyorum,çünkü…”gibi cümleler kurabiliriz.

 1. Öğrencileri halka şeklinde oturtun.

 2. konuşma sırası belirtecek bir cisim bulundurun.(küçük bir kutu,bir deniz kabuğu vb.olabilir.). bu cisim sırayla elden ele dolaşarak konuşma sırasını diğerini verir.

 3. Konuşmayı başlatarak durumu anlatın yada olayın canlandırılmasını sağlayın. Konuşma konusu bir öykü ise öyküyü okuyun ya da bir öğrenciye okutun. Konuşmayı başlatacak materyal bir resim ise her öğrencide bulunacak şekilde resim çoğaltın. Durumun,olayın anlaşılmasından emin olun.

 4. Konuşma nesnesinin yanınızdakine vererek konuşmaya başlayın.

Konuşma halkası soru örnekleri

 • sizce…ne hissetmiştir?

 • sizce…ne düşünmüştür?

 • buna benzeyen bir durum yaşadınız mı?

 • sizce ne hissetiniz?


 1. yukarıdaki örneklerin her turda yalnızca biri konuşulur. Diğeri öbür turda konuşulur.

 2. cismi eline alan öğrenci konuşmak istemezse geç diyerek yanındakine geçirebilir.

 3. konuşma sırasını belirleyen cisim en son size geldiğinde sizde cevabınızı verin ,sonra da söylenenleri hedefleriniz doğrultusunda özetleyin.

 4. konuşma halkası yöntemine bağlantılı olarak başka bir yöntemle konuyu geliştirebilirsiniz.

Sosyolojik Kazanımlar


 1. Sosyolojik analiz becerisine katkı sağlar.

 2. Empati becerisi ile kişilerin toplumsal bir durumda nasıl davrandıkları anlaşılır.

 3. Sosyolojik imgelem becerisini geliştirir.

 4. Toplumsal olayların bireylerce farklı algılanabileceği anlaşılır.

 5. Anlama ve karar verme becerilerini geliştirir.


Uygulama Örneği

Ders

Sosyoloji

Sınıf

9

Ünite

Sosyolojik Olay ve Metin Analizi

Yaklaşık süre

40+40

Kazanım

Göç

Kullanılan Teknik

Konuşma Halkası


Tekniğe uygun gerekli sınıf ortamı sağlandıktan sonra göç ile ilgili bir video izletildi. Videoda Almanya’ya göç eden Türklerle yapılan röportajlar bulunmaktadır. Önce göç kavramı kişilere neyi çağrıştırmakta ve göçün olumlu ve olumsuz sonuçları soruldu. Kimileri göçün İslami olarak hicrete benzetti kimileri yaşadığı ülkeden davetli ya da davetsiz diğer ülkeye geçiş olarak tanımladı kimileri çaresizliğin başladığı yer kimileri anayurttan anavatandan ayrılmak olarak tanımladı. Daha sonrada bu tanımları yapan kişilerden göçün olumlu ve olumsuz yönleri dinlenildi. Olumlu yönleri şöyle anlatıldı:” Almanlardan nasıl çalışılır, nasıl üretim yapılır, yan gelip yatmakla Allah’tan bir şey beklenmemesi gerektiğini disiplinini öğrendik”. Olumsuz yönleri ise şöyle anlatıldı: Oraya çalışmaya giden insanların robot ve makine gibi çalıştırılmaları, onlara insan gibi bakmadıklarından yakınmaktadırlar. Oraya gidenler ahlak, örf, adet gibi değerlerin yok olduğunu çocuk yetiştirme kültürlerin kaybolduğunu, ataerkil bir yapıya sahip olurken daha sonra bu yapı Almanların aile modeline dönüştüğünü söylendi.

Video izletildikten sonra obje herhangi bir öğrenciye verilerek öğrenciye “ eğer siz göç etmiş olsaydınız, videodaki göç ile ilgili yorumlardan hangisine daha yakın bir açıklamada bulunurdunuz?” diye sorulur. Ayıcık ilk öğrenciye verildi

1.öğrenci: Eğer ben göç etmiş olsaydım ikinci konuşmayı yapan amca gibi düşünürdüm. Çünkü bana göre de göç yaşadığımız yeden başka bir yere yerleşmektir. Fakat göç ettikten sonra bir çok sorunla karşılaşılmaktadır. Bunlardan önde geleni dil sorunudur. Görüyoruz ki dil bilmeyenler için bir kat daha zorluk yaşanmakta ve hor görülmektedir. Üstüne kendi kültürleri ve yerleştikleri yerin kültürü arasında sıkıştırılmışlar. Ben olsam kendi kültürümü korurdum.

İlk öğrenci ikinci öğrenciye ayıcığı uzattı.

2.öğrenci: Pas

3.öğrenci: Bana göre göç kavramı videodaki genç çift gibi herhangi bir olumsuzluk çağrıştırmıyor. Çünkü insanlara yeni bir kültür, yeni disiplin anlayışları yeni kazanımlar sağlıyor. Ayrıca göç ile birlikte eksik taraflarımızı tamamlıyoruz.

4.öğrenci: Bende kimlik arayışına girerdim. Çünkü bizim kültürümüz ile başkalarının kültürü aynı değil en başta da aile yaşantıları, gelenek görenekleri, yemek kültürleri kıyafet kültürleri farklıdır. Örneğin bizde fast-food kültürü yok iken batıdan bunu alarak kendi kültürümüze yerleştirdik,onlarda bizim lahmacun ve dönerimizi alarak bir nevi kültürleşme yaşandı.

Pas diyen ikinci öğrenciye tekrar ayıcık verildi.

2.öğrenci: Ben olsam uyum sağlardım. Çünkü insanlar belli bir süreden sonra kendini bir gruba aidiyetlik ihtiyacı duyuyor. Bende olsam iki kültür arasında sıkışmaktansa bir tanesini seçerdim. İnsanın küçük yaştan itibaren bir aileye, arkadaş grubuna ve topluma ait olmak isterler. Bunun sebebi ise kendilerini güvende hissetmektir, yalnız kaldıkları zaman kendilerinin hiçbir şey gerçekleştiremeyeceklerini her zaman başkalarına bağlı olmadan yaşayabileceklerini düşünemiyorlar.

Sonuç

Öğretmen bütün bu konuşmaların farklı olduğunu söyleyerek tüm öğrencilerin fikirlerini gerekçeleri ve örnekleri ile sunduklarını ifade ederek ortaya konulan argümanları özetleyerek göç konusunun önemli olduğunu, neredeyse tüm toplumlarda farklı boyutlarda görüldüğünü, göçün olumlu olumsuz tarafları ile konusunda sosyologların görüşleri olduğunu belirtir ve etkinliğe son verir.
Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar

 • Açıkgöz, Kamile Ün ( 2005), Aktif Öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir, 2009

 • Burden Paul and David Byrd (1994), Methods for Effective Teaching, Pearson Education. Boston. 1. DOĞRU MU YANLIŞ MI TEKNİĞİ


İşlenmiş konu ile ilgili bir dizi doğru ve yanlış ifadelerin yer aldığı kartlar hazırlanıp, sınıfa dağıtılır, kartı alan öğrenci ifadenin doğru olup olmadığını gerekçeleri ile açıkladıktan sonra sınıfça tartışılıp karara bağlanır.

Teknik genelde dersin sonunda öğrencilerin konuyu kavrama düzeyini ortaya çıkartmada bir değerlendirme aracı olarak kullanılabilir. Tekniğin uygulanması sürecinde yazılan bilgilerin öğrenci düzeyine ve konuyla ilgili olması gerekmektedir. Gerekli zamanlama ve cümle sayısının sınıf mevcuduna göre yapılması ve her öğrenciye mutlaka bir cümle düşmesi gerekliliği bulunmaktadır.
Avantajları

 • Fikir üretme ve paylaşma temellidir. Başkalarına saygılı olma ve farklı düşüncelere açık olmayı öğretir.

 • Öğrencilere öğrenilenler hakkında düşüncelerini, bilgilerini paylaşmaları ve değerlendirme yapmaları sağlanır.

 • Öğrencinin bilgi düzeyini ölçmede etkilidir.

 • Dersin girişinde seviye belirlemede öğretmene veri sağlar.

 • Öğrencinin fikrini ifade etme becerisini geliştirir.

 • Öğrencinin fikirlerini gerekçeleriyle ifade etmesini sağlar. Düşünme, araştırma, eleştirme, grupla çalışabilme, yardım alma gibi yetiler kazandırır.


Sınırlılıklar

 • Öğrenci ilgili sorunun doğruluğu ya da yanlışlığa dönük bir görüş veremeyebilir.

 • Öğrencilerin düzeylerinin üstündeki cümleler sürecin verimsiz geçmesine neden olabilir.

 • Kalabalık sınıflarda uygulanması güçtür.

 • Öğrenciler verilen cümle ile ilgili gerekli kaynakları bulamayabilirler.

 • Tartışma süreci uzayabilir yada kişiselleştirilebilir.Uygulama Süreci

 1. İşlenen konularla ilgili bir dizi doğru, bir dizi yanlış cümlenin oluşturulması ve küçük kartlara yazılması,

 2. Kartların öğrencilere dağıtılması,

 3. Öğrencilerin istedikleri bir yöntemle hangi cümlelerin yanlış, hangi cümlelerin doğru olduğunu araştırmaları,

 4. Cümlelerin doğruluk ve yanlışlıklarının sınıfla tartışılması,

 5. Öğretmenin gerekli yerlerde devreye girerek öğrencilere yardımcı olması.


Sosyolojik Kazanımları


 • Toplumsal ile ilgili konu ya da problemlerin tartışılmasında pratik sağlar

 • Öğrenciler sosyolojik kavramlar hakkındaki bilgilerini sorgular.

 • Öğrenciler sosyolojik kavramların doğruluğunu ya da yanlışlığını ayırt edebilir.

 • Öğrencilerin sosyolojik araştırma yapma ve kaynak tarama becerisi gelişir.

 • Öğrencilerin sosyolojik bir ifadenin doğruluğu ve yanlışlığı üzerine konuşabilmelerini sağlar.Uygulama Örneği


Ders

Sosyoloji

Sınıf

III

Ünite

Toplumsal Değişme ve Gelişme

Yaklaşık süre

40+40

Kazanım

Toplumsal Çözülmeye Yönelik Çözüm Önerileri Nelerdir?

Kullanılan Teknik

Doğru mu yanlış mı


Hazırlık evresi: Doğru mu yanlış mı tekniğinin prensipleri gereği öğretmen öğrencilerden üstünde doğru yanlış tümcelerin ifade edildiği kartların dağıtılmasını ister. Öğretmen daha sonra tekniğin temel uygulamalarını öğrencilerine açıklar. Öğrencilere hangi tümcelerin doğru hangi tümcelerin yanlış olduğunu araştırmaları, tümcelerin doğruluklarının ya da yanlışlıklarının sınıfça tartışılacağını ve gerekli yerlerde devreye gireceğini ifade eder. Bu arada fikirlerini rahatlıkla paylaşmalarını ve birbirlerine saygılı davranmaları gerektiğini ifade eder.

Uygulama evresi: Öğrenciler öğretmenin belirlediği konulardaki hazırlanmış tümceleri alırlar.

Tümceler :

 • Toplumsal çözülmede milli birlik güçlenir. (yanlış tümce)

 • Kültürel değerler zayıflatılmalı. (yanlış tümce)

 • Sosyal adalet gerçekleştirilmeli. (doğru tümce)

 • Demokrasi zayıflar. (doğru tümce)

 • Aile bağları kopartılmalı. (yanlış tümce)

 • İnsan hak ve özgürlükleri kısıtlanmalı. (yanlış tümce)

 • Milli birlik bilinci zayıflar. (doğru tümce)

 • Toplumda farklı kimlik ve düşünceler tehdit olarak algılanılmalıdır.(yanlış tümce)

 • Toplumun temel manevi değerleri artırılmalı. Sevgi, saygı, aileye bağlılık ve dayanışma gibi. (doğru tümce)

 • İç ve dış sorun ve tehlikelerde toplumsal uzlaşma sağlanmalı. (doğru tümce)


Sonrasında öğrenciler istedikleri yöntemle bu düşünceleri, konuyu araştırmaya başlar. Daha sonra da konuyla ilgili tümcelerin tartışılması başlar.
Toplumsal çözülmede milli birlik güçlenmez, tam tersine zayıflar der bir öğrenci. Mesela Kurtuluş Savaşı’nda milli birlik güçlendirildiği için başarılar elde edildi. Vatanımız milletimiz kurtuldu.
Başka bir öğrenci toplumda farklı kimlik ve düşünceleri tehdit olarak ele almalıyız der. Misyonerlik çalışmalarını inceledim bence bir tehdittir der. Öğretmen burada devreye girer. Her türlü kültür, insan, dil, din ve ırka saygı duymamız gerektiğini anlatır. Saygı görmek, özgür yaşamak istiyorsak farklılıklara saygı duymalıyız der.

Bir diğer öğrenci toplumun temel manevi değerleri(sevgi, saygı, aile bağları) artırılmalı der. Aile, toplumun en küçük yapı taşıdır der. Bir toplumu çökertmek istiyorsanız aileden başlayın. Bundandır ki bu değerler güçlendirilmeli der. Öğretmen devreye girer ve ailenin tanımını, önemini ve işlevini anlatır.
Başka bir öğrenci “sosyal adalet” kavramını incelemiştir ve der ki bir toplumda sosyal adalet gerçekleştirilmelidir. Çünkü sosyal adalet sınıf ve zümreler arasındaki farkı kaldırır, milli gelirin adaletli dağılımını sağlar, insanlar arasında fırsat ve eğitim eşitliği sağlar. Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yönden eşitliğini savunur. Dolayısıyla sosyal adalet gerçekleştirilmelidir tümcesine katılıyorum.
Sonuç : Öğretmen toplumsal çözülmeyi, bir toplumun maddi, manevi ve kültürel öğelerinin bir araya gelerek bir anlam ifade edecek ve işleyen bir bütün oluşturacak biçimde birbirini tamamlayamamasıdır der ve tanımlar. Toplumda çözülme olursa ne gibi sorunlar yaşanabileceğini anlatır. Toplumsal çözülme olmaması için neler yapılması gerektiğini anlatır. Öğretmen öğrencilerine kendi içlerindeki görüşlerin farklı olduğunu belirterek araştırdıkları ve fikir beyan ettikleri, görüş geliştirdikleri için teşekkür eder.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Benzer:

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers notlari

Ders notlari iconDers Notları ÜNİte I

Ders notlari iconDers notlari birinci Gün 7

Ders notlari iconDers Notları Final Hinduizm

Ders notlari iconDers notlari I. ÜNİte güzel sanatlar ve edebiyat

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Ders notlari iconDinler tarihi ders notları final yahudilik

Ders notlari icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com