Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28. Maddesinin (1). Fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar


s.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI

(47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008,41/2010)

Madde 28 (1) altında yapılan Tüzük.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28. Maddesinin (1). Fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim 1- Bu Tüzük “ Katma Değer Vergisi Oranları Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Amaç 2-Bu Tüzüğün amacı, Katma Değer Vergisinin uygulanacağı mal ve hizmetlere ait vergi oranlarının belirlenmesidir.

Kapsam 3-Katma Değer Vergisi Yasası kapsamındaki mal teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanacak vergi oranları bu tüzük kapsamındadır.

Uygulanacak 4-Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak vergi oranları bu tüzüğe ekli cetvel Oranlar I,II,III,IV,V’de belirlenmiştir.

Yürütme 5-Bu Tüzüğü Maliye işleri ile görevli Bakanlık yürütür.

Yürürlükten 6-Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte 13.06.2007 tarih ve 105 sayılı Resmi Kaldırma Gazete’de A.E.419 olarak yayımlanmış olan, “Katma Değer Vergisi Oranları Tüzüğü” tüm değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe Giriş 7-Bu Tüzük, 01 OCAK 2011 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

CETVEL I

(Madde 3)

YÜZDE SIFIR (%0) VERGİ ORANI UYGULANACAK MAL VE HİZMETLER

 1. MAL TESLİMLERİ:

 1. Devlet Planlama Örgütü tarafından Teşvik Yasası kapsamında Teşvik Belgesine bağlanmış yatırımlarda kullanılacak makine, techizat, döşeme, demirbaş, mefruşat ve inşaat malzemeleri dahil diğer yatırım malları ; 1. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri’ne teslimleri yapılan yerli üretim malları ; 1. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na elektrik üretecek elektrik santrallerinde münhasıran elektrik üretiminde kullanılmak üzere fuel oil ve motorin (mazot) ; 1. Yabancı Devletlerin veya uluslarası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan kuruluşların, finansmanının %50 veya daha fazlası yurt dışından sağlanmak koşuluyla ihale ettikleri ve bu kurumların yanında yararlanıcı tarafından ek finansman sağlanan projelere yapılan teslimler.(Mali Yardım Koordinatörlüğü’nden muafiyet belgesi sağlanması koşuluyla); 1. Süt (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı veya katkı maddeleri içeren sütler ile aromalandırılmış olanlar dahil);

6-Buğday, buğday unu ve buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli ve susamlı olanlar dahil, buğday unu ile diğer unların ve/veya katkı maddelerinin karışımıyla üretilen hariç) ile arpa, mısır, soya, harup (keçiboynuzu), yulaf fiğ, favetta ve çavdar;

7-Hayvan yemi ve hayvan yemi imalatında kullanılan küspe, kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, ham yağ, yem üretiminde kullanılan vitaminler ve her türlü fenni karma yemler (süs balığı ve kuş yemleri ile kedi köpek mamaları hariç);”

8-Küçük ve büyük baş hayvanlar, kümes hayvanları, balıklar ve bunların etleri ile yenilebilen sakatatları (süs balıkları hariç) ve bunların işlenmemiş dondurulmuş ürünleri ;

9-Çocukların beslenmesi için hazırlanılmış yiyecekler (Münhasıran Gümrük Vergileri Tarifesi Yasası’nın 19.01.10 pozisyonunda sınıflandırılanlar);

10-Bulgur, pirinç, şehriye, makarnalar, irmik, tarhana, susam ve kuru baklagiller;

11-Tarımsal gübreler.

12-Narenciye ürünleri;”

13- Petrol arama faaliyetleri kapsamında, petrol arama faaliyetinde bulunan tüzel kişilere ve taşeronlarına yapılan teslimler.”

14- Sakatlar için tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtlar (motoru veya haraket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın) Gümrük Vergileri Tarife Yasası EK CETVEL II’de 87.13 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılanlar;”

15- “Motorlu Araçlar İzin Kurulu tarafından kamu taşımacılığında kullanılmak üzere Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) üyesinin otobüsüne verilen ve hala kullanılmakta olan izin, ithal edilecek olan otobüste kullanılması koşuluyla, iznin sahipleri tarafından ithal edilecek otobüsler.”

16- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi adlarına kayıtlı taşınmaz mallarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı herhangi bir şirkete hisse karşılığı sermaye olarak devretmeleri;”

17- Tarımda bitkilerin döllenmesinde ve biyolojik mücadelede kullanılan zirai mücadele böcekleri; tarım bakanlığından onay alınması koşulu ile”

18- Gazate baskısı için kullanılan kağıtlar;

19- Günlük ve periyodik olarak yayınlanan münhasıran yerel gazete ve dergiler;”

20- Eski Eserler Yasası kapsamında kurulan müzelerin envanterlerine kaydedilmek, toplanmak, belgelenmek, korunmak ve sergilenmek amacı ile ithal edilen veya antrepolarda bulunan veya satın alınan yirmi beş yaş üstü taşıt araçları”

 1. HİZMET ALIMLARI;

 1. Her türlü taşınmaz mal kiralama hizmetleri; 1. Devlet Planlama Örgütü tarafından Teşvik Belgesine bağlanmış ve Bakanlar Kurulunun KKTC Kalkınma Bankası uygulamaları açısından ilan etmiş olduğu kalkınmada birinci öncelikli yörelerdeki 90 (doksan) milyon ABD Dolarını aşan yatırımlardaki yatırımcıya verilecek yatırım hizmetleri (finansmanı KKTC kamu bankalardan sağlanmamak koşuluyla); 1. Finansal kiralama yoluyla uçak kiralanması, (uçak kiralanması dışındaki finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.); 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yabancı ülkeler arasında yapılan yolcu taşıma hizmetleri.

5-Her türlü tabiplik ve veterinerlik hizmetleri ve bunlarla ilgili laboratuvar ve görünteleme hizmetleri (beslenme ve diyetetik (diyet) hizmetler fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri, psikologlar tarafından verilen hizmetler ve Sağlık işleriyle görevli Bakanlıktan izinli olmak koşuluyla yaşlı bakım evlerinde verilen hizmetler dahil);

6- Narenciye kesim hizmetleri;”

7- Petrol arama faatliyetleri kapsamında petrol arama faaliyetinde bulunan tüzel kişilere ve taşeronlarına verilen hizmetler;”

8- Günlük ve periyodik olarak yayınlanan münhasıran yerel gazete ve dergi basım işlemleri;”

CETVEL II

( Madde 3)

YÜZDE BEŞ (%5) VERGİ ORANI UYGULANACAK MAL VE HİZMETLER

 1. MAL TESLİMLERİ;

 1. Münhasıran buğday unundan imal edilen ekmekler dışındaki somun veya dilimlenmiş her türlü ekmek, pide, yufka, sandviç, veya burger ekmeği, her türlü çörek, peksemet, sade veya dondurulmuş her türlü hamur, ekmekçi mayası ve konsantresi (simit ve simit evlerinde satılanlar hariç); 1. Her türlü katkılı ve katkısız unlar (buğday unu hariç) ve nişastalar; 1. Yaş ve kurutulmuş sebze ve meyveler ile herhangi bir usülde hazırlanmış, dondurulmuş veya konserve edilmiş sebze ve meyveler (her türlü kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, brezilya cevizi, kaju, badem, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği ile dondurulmuş veya konserve edilmiş mısır ve yenilmeye hazır yemekler, domates salçası, biber salçası, vb dahil); 1. Pekmez, bal, üzüm sucuğu, tahin ve diğer helva çeşitleri, reçel, komposto, macun ve marmelat; 1. Tuz, limon tuzu, şeker ve diabetik tatlandırıcılar; 1. Zeytin ve her türlü zeytin ürünü; 1. Yenilenebilen katı veya sıvı, bitkisel veya hayvansal yağlar ile sirke, nar eşkisi ve limon suyu ; 1. Her türlü süt ürünleri, peynir mayası ve konsantresi;

9-Her türlü su teslimleri (resmi su şebekelerinde yapılan teslimler dahil);

10-Her türlü tahıl gevreği (cornflakes, vb);

11-Her türlü bisküvi ve gofretler (çikolatalı bisküvü ve gofretler dahil);

12-Her türlü baharat çay, bitkisel çay, kahve (Gümrük Vergileri Tarife Yasasının 21.01 pozisyonunda olanlar dahil);

13-Küçük ve büyük baş hayvanlar ile kümes hayvanlarının, balıkların herhangi bir usulde hazırlanmış (sucuk, sosis, salam, samarella, pastırma ve benzeri) veya konserve edilmiş ürünleri (ıstakoz, kalamar, karides, yengeç, istridye, midye, mürekkepbalığı, ahtapot, salyangoz gibi kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar ile bunların herhangi bir şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler ile hayvan derileri dahil) ve yumurtalar;

14-Her türlü bebek bezleri;

15-Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Gümrük Vergileri Tarife Yasası’nın 90.18, 90.19, 90.20, 90.21, 90.22 pozisyonlarında sınıflandırılan mallar), eczacılık ürünleri (Gümrük Vergileri Tarife Yasası’nın 30.01, 30.02, 30.03, 30.04, 30.05 ve 30.06 pozisyonunda sınıflandırılan mallar), vitaminler, hormonlar ve antibiyotikler, diğer sağlık ürünleri (numaralı gözlük camları, çerçeveleri, aksam ve parçaları, optik kontakt lensler, hasta altı gereçleri, boyunluklar, tıbbi terlikler, katlanabilen ortopedik şilteler, hasta yatakları, özel imal edilmiş hasta yastıkları ve kılıfları, yatak bel destek yastıkları,araba bel destek minderleri , destek yastıkları , tıbbi amaçlı beslenme solüsyonları vb dahil (kolonyalar hariç) ile 94.02 pozisyonunda sınıflandırılan mobilyalar (berber koltukları ve aksamları hariç) ve labaratuvarda teşhise yönelik kullanılan melzemeler;


16- (Yerel gazete ve yerel periyodik yayınlar ile kırtasiye malzemeleri hariç) gazeteler, periyodik yayınlar, kitaplar, sözlükler, ansiklopediler (Gümrük Vergileri Tarife Yasası’nın II. Cetvelinde pozisyon numaraları 49.01, 49.02, 49.03, 49.04, 49.05 pozisyonlarında sınıflandırılan mallar);17-Münhasıran tarımda hayvancılıkta, arıcılıkta, balıkçılıkta, ve su ürünleri yetiştiriciliğinde üretime yönelik kullanılan mallar ile makinalar, aletler ve cihazlar, elektrikli dalgıç pompaları ve aksamları, seracılıkta kullanılan naylonlar, tekerlekli traktörler (vinçli olanlar hariç), hasat ve harman makine ve cihazları ile her türlü tohum, soğan, çelik ve daldırmalar ile fideler ve tarımsal mücadele ilaçları;

18-Güneş veya rüzgar enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi üreten cihazlar ve bunların aksamları ile toprak, su ve hava kaynakları ısı pompaları sistemleri;”
19-Her türlü taşınmaz mallar; (eşyalı olsun veya olmasın);

Ancak,

(a) Tapuya yeni kayıt yapılacak olan konut ve 300 metrekareye kadar işyerlerine 31 Ağustos 2014 tarihine kadar %4 (yüzde dört) oranı uygulanacaktır.

(b) Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Ağustos 2014 tarihine kadar çıkartılmış inşaat ruhsatı ve bu tarih aralığında imzalanmış sözleşme ile tapuya şerh düşülen ve 31 Ağustos 2016 tarihine değin nihai tasvibi alınmış olup inşaatı bitirilen konut ve 300 metrekareye kadar işyerlerine 31 Ağustos 2016 tarihine kadar %4 (yüzde dört) oranı uygulanacaktır.”

20-Turizimde yatırım amacıyla kullanılacak “Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası” kapsamına muafiyet verilen mallar;

21-Gümrük Vergileri Tarife Yasası’nın 89.01, 89.02, 89.04, 89.05, 89.06, 89.07 ve 89.08 pozisyonları altında sınıflandırılan gemiler ve suda yüzen taşıtlar, tekne ve diğer araçlar ve bunların aksam ve parçaları (spor tekneleri, yatlar ve diğer gezinti ve eğlence tekneleri hariç);

22-Gümrük Vergileri Tarife Yasası’nın 88.01, 88.02 ve 88.03 pozisyonları altında sınıflandırılan hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları;

23-Katma Değer Vergisi Yasası’nın 53. Madesi ve bu madde uyarınca hazırlanan mevzuat kapsamında yetkili bulunan işletmeler tarafından ithali veya imali yapılan ödeme kaydedici cihazlar (yazar kasa);

24-PVC ve alüminyum profiller,”

25-Her türlü inşaat demiri, demir ve çelikten profiller, sac levhalar, kereste ve suntalar;

26-Çift kademeli, basmalı rezervuar ve çift kademeli, basmalı rezervuar iç takımları;

27-KKTC kültüründe mevcut olan ve münhasıran turizm amaçlı üretilen el sanatları ürünleri ve el sanatları üretiminde kullanılan İrlanda keteni;

28-Sanayide üretime yönelik kullanılacak hammadde, katkı maddeleri, her türlü makina ve aksamları ile asvalt dökme ve serpme makinaleri, silim taşarı, su arıtma tuzları, kimyasal havuzlar, muhafaza depoları, silolar, kazanlar, LPG tüpleri, sanayi amaçlı laboratuvarlarda kullanılacak aletler ve kimyasallar, çimento hammaddesi işlenmemiş yaprak mermer, granit ve travertenler;

29-Ağaç, odun, yaprak, talaş, v.b atıklardan ve plastik atıklardan (odun- plastik karışımı) üretilen biokütle (biomas), bioetanol, termoplastik kompozit ürünler ile inorganik bağlı kompozit ürünler;

30-Dönüşümü ve geri verilmesi mutat olan veya olmayan kap ve ambalaj malzemeleri ile oluklu veya oluksuz mukavvalar ve karton kutular (naylon, poşetler, naylon çantalar ve ambalaj kağıtları dahil);

31- Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG).”

32- Atıksu işleme sistemleri ve aksamları;”

33- Haspolat atık su arıtma faaliyetleri kapsamında atık su arıtma faaliyetinde bulunan işletmelere yapılan teslimler;”

34- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi adlarına kayıtlı amortisman’a tabi Ekonomik Kıymetlerini (motorlu araç, döşeme demirbaş, makine techizat) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı herhangi bir şirkete hisse karşılığı sermaye olarak devretmeleri;”

35- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kesin kaydı yapılmış Taksi işletme izni alınmış motorlu araçların 30 Haziran 2015’e kadar yapılacak devirleri”

(B) HİZMET ALIMLARI:

1-Narenciye tartı hizmetleri ile narenciyenin paketlenmesi amacıyla fabrikalarda verilen fason işçilik hizmetleri,;

2-KKTC kültüründe mevcut olan ve münhasıran turizme yönelik olarak üretilen el sanatlarının geliştirilmesi veya yaygınlaştıtılması amacıyla kurulan dernek, vakıf, birlik veya kooperatiflere sağlanan el sanatları hizmetleri;

3-Turizm faaliyetleri ile ilgili münhasıran konaklama hizmetleri ile motorlu araç, bisiklet, motorlu/motorsuz deniz araçları kiralama hizmetleri;

4-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yapılan yolcu taşıma hizmetleri;

5-Yürülükteki mevzuat uyarınca Eğitim işleriyle görevli Bakanlıktan faaliyette bulunma izni alan üniversite ve yüksek okul ile ilk ve orta dereceli okullarda, kreş ve ana okullarında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri (bunlara ait olan öğrenci yurtları ile Eğitim işleriyle görevli Bakanlıktan izinli öğrenci yurtlarında münhasıran öğrencilere verilen yurt hizmetleri ile özel ders ve/veya kurs hizmetleri veya dershanelerde verilen eğitim veya kurs hizmetleri dahil), (sürücü kursları, dalgıçlık kursları ile evlerde verilen özel dersler vb kurslar hariç);”

6-Federasyonlara bağlı spor kulübleri ile Bakanlık Kurulu tarafından hayır kurumu olarak ilan edilen vakıf, kurum, dernekler ve okul aile birlikleri, devlete ait kurumlar, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen piyango ve balo biletleri;

7- Asfalt ve stabilize dökme ve serpme hizmetleri.

8- Atık su pompa istasyonlarında ve Atıksu arıtma tesislerinde atık suyun artırılması amacıyla verilen hizmetler ile belediyeler tarafından verilmekte olan kanalizasyon hizmetleri;”

9- Hapolat atık su arıtma faaliyetleri kapsamında atık su arıtma faaliyetinde bulunan işletmelere verilen hizmetler;”

10- Günlük ve periyodik olarak basılıp dağıtılan yerel gazete, dergi, ve yerel yayın organlarınca yapılan reklam, ilan, duyuru ve tanıtım hizmetleri.

CETVELIII

(Madde 3)

YÜZDE ON (%10) VERGİ ORANI UYGULANCAK MAL VE HİZMETLER

(A) MAL TESLİMLERİ:

1- Her türlü kurşunsuz benzin, eurodiesel motorin (mazot), gazyağı,fuel-oil, uçak benzini;”

2-Sıvılaştırılmış petrol gazı ( LPG)İPTAL EDİLECEK VE DİĞER MADDELER DE YENİDEN NUMARALANDIRILACAK

3-Herhangi bir usulde hazırlanmış veya dondurulmuş pizza, mantı, bulgur köftesi, simit, börek türleri, humus, vb;

4- krem -Kekler, pastalar, kadayıf, güllaç, baklava ve bu gibi unlu mamüller ile toz puding, şanti, salep, vb;

5- Çikolatalar, cipsler, dondurma, lokum, şekerlemeler ve jelly; (kakao tozu, kakaolu veya çikolatalı pudingler, ekmeğe sürülerek yenen kakoulu vey çikolatalı ürünler, hububattan mamül her türlü kabartmalar dahil);

6- Meşrubat (gazlı, gazsız), meyve suları ve sebze suları (fermante edilmemiş veya alkol katılmamış) ilave şeker veya diğer tatlandırıcılı maddeler olsun veya olmasın;

7- Gümrük Vergileri Tarife Yasası’nın 21.04 pozisyonu altında sınıflndırılan her türlü hazır çorba, et suları ve müstahzarları;

8- Her türlü ahşap ve metalden imal mobilyalar , kapı ve pencereler ile metal su depoları,”

9- Sandıklar ve bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları vb;

10- Konfeksiyon, iç çamaşırı, gömlek, kravat, şapka, kemer, t-shirt ve çorap ve benzerleri ile iğne, iplik, yün, vatka, fermuar, çıtçıt ve benzeri malzemeler;

11- Her türlü kablo;

12- PCV ve alüminyum imal kapı, pencere, panjur, balkon korkuluğu ve benzerleri ile PCV su depoları;

13- Yaylı yataklar;

14- Yatak örtüsü, yorgan, yastık, yastık başlığı, çarşaf, nevresim, sandalye minderi ve her nevi mensucat ve her türlü perde (battaniye ve halılar hariç);

15- Topraktan imal edilmiş su testisi, küp, güveç kabı, tütsülük ve benzeri mamüller (seramik ürünler hariç);

16- Aydınlatma devrelerinin besleme gerilimini %5 ve daha fazla düşürmek suretiyle elektrik tüketiminde tasarruf sağlayan enerji kontrol ve tasarruf cihazları (Elektrik Mühendisleri Odası’nın onayına bağlı olmak koşuluyla);

17- Her türlü beton parke, tuğla, cam tuğla, kiremit, briket, blok ve bims bloklar;

18- Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olup sulu ortamda dağılan ve çözülen boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil), (oto boyaları hariç);

19- Plastikten imal edilmiş her türlü plastik boru ve bağlantı aksamları;”

20- Mermer, granir, çimento ve ahşaptan döşemelikler, laminant parkeler, plastik veya kauçuktan mamül yer döşemeleri, vb;

21- İnşaat malzemeleri, hırdavat malzemeleri (hazır beton, asfalt, kum, çakıl, taş, toprak, tutkal ve yapıştırıcılar, hazır sıvılar, her türlü çimento, kireç, alçı, paslanmaz çelik spiral baca boruları, izolasyon malzemeleri, harçlar, fayans ve seramikten döşemelikler, camlar, kilit, menteşe, kapı tertibatı (ispanyonet), tel, çiviler, vidalar, dübel vb dahil) (ağaç konutlar ve her türlü teferruatı, dış cephe kaplamaları, her türlü maddeden mamül eviyeler, musluklar, çeşmeler, banyo bataryaları, duş tekneleri, duş ve banyo kabinleri, lavabolar, banyolar, tuvaletler, klozetler, klozet kapakları, kovalar, tüm alet ve edevatlar, havuz kimyasalları, zımpara kağıtları, zımpara taşları, bileği taşları vb hariç);

22- Her türlü ayakkabı ve terlikler;

23- Her türlü kumaş;

(B) HİZMET ALIMLARI:

 1. Restaurant. (turizm ve konaklama işletmelerinde sunulan restaurant hizmetleri dahil), simit evi, pastane, kahvehane, büfe, kafeterya, cafe ve benzeri catering hizmetleri, (market ve benzeri yerlerde perakente satılan pişmiş yemekler, takeaway, paket servisler ve bu yerlerde hizmet olarak sunulan alkollü alkolsüz içecekler dahil);

2- İnşaat müteahhitliği ve inşaat taşeronluğu hizmetleri;

3- Resmi veya özel elektrik şebekelerinde sağlanan hizmetleri;

4- Spor işleri ile görevli Bakanlık tarafından düzenlenen ve/veya satışı yapılan şans oyunları hizmetleri (Beden Eğitimi ve Spor Yasasının 26. Maddesi altında düzenlenmiş olan Müşterek Bahis Tüzüğü kapsamında verilen şans oyunları hizmetleri hariç);

5-Günlük ve periyodik olarak basılıp dağıtılan yerel gazete, dergi ve yerel yayın organlarınca yapılan reklam , ilan, duyuru ve tanıtım hizmetleri dışında her türlü reklam , ilan duyuru ve tanıtım hizmetleri

6- Mekanik ve/veya dijital makineler tarafından yapılan her türlü baskı hizmetleri (fotokopi hizmetleri dahil) (fotoğrafçılık hizmetleri hariç).”

7- şoför okulları tarafından verilen sürüş eğitim hizmetleri;”CETVEL IV

(Madde 3)

YÜZDE ONALTI (%16) VERGİ ORANI UYGULANACAK MAL VE HİZMETLER

MAL TESLİMLERİ VE HİZMET ALIMLARI:

Cetvel I, II, III ve Cetvel V’de belirtilen mal teslimleri ile hizmet ifaları dışında kalan vegiye tabi her türlü mal teslimi ile hizmet ifaları bu cetvelde belirtilen vergi oranı kapsamındadır.

CETVEL V

(Madde 3)

YÜZDE YİRMİ (%20) VERGİ ORANI UYGULANACAK MAL VE HİZMETLER

(A) MAL TESLİMLERİ:

1- Tütün ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigorillolar ve sigaralar ile diğer mamül tütün ve mamül tütün yerine geçen maddeler, homojenize edilmiş veya yeniden tertip edilmiş tütün öz ve esansları;

2- Alkollü içkiler (bira, şarap, vermut ve likörler dahil);

3- Şenlik fişekleri;

4- Avalanma amaçlı ve Bakanlık Kurulu tarafından verilmiş özel izinle bulundurulan veya taşınan ateşli silahlar, ateşli silah mermileri, fişenkleri ve av fişenkleri ile aksamları, (yaylı, havalı, gazlı tüfek ve tabancalar dahil);ve deniz tüfekleri ile aksamları;

5- Gümrük Vergileri Tarife Yasası’nın II’nci Cetvelinde 33.03 ve 33.04 pozisyonları altında sınıflandırılan Kozmetik ürünleri (pudra ve kolonyalar hariç);

6- Gümüş, platin, elmas, yakut ve inciden mamül mücevherat ve kuyumculuk ürünleri;

7-Oturur vaziyette en çok sekiz yolcu taşıyabilen özel salon tipi motorlu araçlar (“Z” kiralık araç ve “T” yolcu taşıma izinli olark hariç);

(B) HİZMET ALIMLARI:

1- Global Sistem Of Mobile (GSM) sistemleri üzerinden yapılan tüm görüşmeler ve diğer işlemlerle ilgili hizmetler (sabit ücret dahil);

2- Gece kulübü, pub, cafe-pub , bar ve ağırlıklı olarak alkollü içki satan yerler, müzik bar ve diskotek hizmetleri (giriş ücretleri ile yiyecek ve içecekler dahil).

3- Altından mamül mücevherat ve kuyumculuk ürünlerinin işçiliği.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28. Maddesinin (1). Fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar icon5510 sayili kanunun 4 ÜNCÜ maddesiNİn biRİNCİ fikrasinin (a) bendi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28. Maddesinin (1). Fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar icon20. YÜZyil türk resim sanatinda geleneksel türk sanat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28. Maddesinin (1). Fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar iconDr. Ali ÖZTÜrk fatma akkaya haluk tokgöz namık Kemal SÖnmez sempozyum...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28. Maddesinin (1). Fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar iconCevad Memduh altar’ın, 1992-1993 yıllarında İstanbul’da Mimar Sinan...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28. Maddesinin (1). Fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar iconAsya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine çok yaklaştığı bir alanda...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28. Maddesinin (1). Fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar icon1- benzeyen (benzetilen, müşebbeh) : zaman 2- kendisine benzetilen...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28. Maddesinin (1). Fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar iconRoma Cumhuriyeti, hükümetin bir cumhuriyet olarak işlediği Antik...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28. Maddesinin (1). Fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar iconAsagidaki duyuru ve haber basliklarinin ayrintilari

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28. Maddesinin (1). Fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar iconAsagidaki duyuru ve haber basliklarinin ayrintilari

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 28. Maddesinin (1). Fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar iconAŞAĞidaki BİLGİleriN ÇOĞunluğu fiLMİn web sitesinden alinmiştir


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com