Programı Öğr. Gör. Aslı Odman


s.ogren-sen.com > Sanat > Programı

PLN 847 Avrupa Kent Tarihi – Çarşamba 09.00 – 11.00

Derslik No: 202 -----------------Kış 2015/16 Dönem Programı


Öğr. Gör. Aslı Odman –asli.odman@msgsu.edu.tr

Görüşme Saatleri: Çarşamba 14-16 arası, ŞBP Bölümü Sekreteryası üstündeki ofis

G
AMAÇ:

Bu ders, spesifik olarak ‘Avrupaya has’ olduğu varsayılan kentsel yoğunlaşmaların, Antik Site’den İki Dünya Savaşı arasındaki döneme dek tarihsel izleğini takip etmek amacındadır. ‘Avrupa Kent Tarihi’ ismindeki ‘Avrupa’ kavramı, değişmeyen bir tarihsel-coğrafi bütünlüğü değil, kentleşmenin modernite, kapitalizm/sermaye birikimi ve bunlara has, belli aktör, maddi kültür ve sosyal dinamikleriyle ilişkisine atıfta bulunur. Ders, her hafta bir kentleşme fenomenine yakından bakan bir tarihi dönem ve bu dönemi iyi yansıtan bir şehrin ampirik gerçeklerine odaklanacak şekilde dönemlendirilmiştir. Şehir Bölge Planlama öğrencilerinin dersin sonunda, kentleşmenin topografik ve ekolojik boyutları, kentleşmenin ekonomik boyutları ve aktörleri, kentin sahne olduğu iktisadi, sosyal ve kültürel mücadeleler, kamusal ve özel alanların oluşması ve kayması, kent-devlet ilişkisinde dönüşümler ve sanatsal yaratımdaki tarihsel süreklilikler ve kopuşlara dair bir nosyon sahibi olmaları amaçlanmıştır. Ders programındaki, kentteki tarihsel katmanlara dair teorik ve ampirik klasik tarihyazımı metinleri, dönemi canlı bir şekilde yansıtan klasik edebiyat eserleriyle, şehir planlarıyla, sanat eserleriyle ve fotoğraflarla tamamlanmıştır.DERSİN İŞLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Her haftaya tekabül eden kitap pasajlarını ve makaleleri içeren detaylandırılmış okuma listesi ve ders işleme metoduna dair bilgiler, dönem başında kapsamlı okuma listesinin dağıtılarak öğrencilere iletilir. Dersin okumaları, en geç ikinci haftadan itibaren fotokopiciye bırakılmış olacaktır. Ders kuramsal/tarihsel sunuş+tartışma biçiminde ve kentlere ait maddi kültür ve sanat eserlerini ele alan görsel malzemeler eşliğinde işlenir.
Ders notunun oluşumu:

 1. Okuma listesinden seçilmiş bir kitap tartışması (‘review’): 50% (tam olarak 5 sayfa)

[Teslim Tarihi: 19 Kasım, Salı günü, dersten bir gün önce SADECE MAİL ile: çıktı gerekli değildir:

Dosya ismi MUHAKKAK Türkçe karakterlerle ve şu şekilde verilmelidir : "Öğrenci ismi_pln847_2015" şeklinde:

Örnek: Caliskan_pln847_2015.docx]


 1. Haftalık okumalara, derste işlenenlere ve kitap tartışmasına dayalı final sınavı: % 50

[Final sınavı dönem okumalarının eşliğinde, ‘açık-kitap’ şeklinde yapılacaktır]

MÜFREDAT PROGRAMI VE DÖNEM OKUMALARI

1.Hafta – 30 Eylül: Tanışma / Dersin Tanıtımı: Mekanın Eşzamanlılığı / Birleştirdiği Dönemler VEYA Şuanki Mekanda Zaman Katmanlarını Okumak:

Öğrenci Bitirme Tezleri Konularının ele alınması ve Avrupa Kent Tarihi’nden bu konulara paralel örnekler, dönemler, olayların tartışılması
Okuma:

Zamanmekan Tablosu Nedir, Ne Gösterir, Neden Hazırlanır? (Demirköy/Kırklareli Zamanmekan Tablosu Örneği üzerinden)

2.Hafta -7 Ekim: Avrupa neresi? Avrupa’nın sınırları neresi? Ne zamandan beri Avrupa var? Avrupa-merkezcilik nedir?, ‘Avrupa’nın oluşumda kentlerin rolü nedir? Avrupa hangi mirasi devraldı? Avrupa kent tarihini bir dönemlendirme denemesi:

Okuma:

 1. Jacques Le Goff (2008), ‘Giriş’ ve ‘Başlangıçlar: Ortaçağ’dan Önce’, Avrupa'nın Doğuşu, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1-15.

 2. John Reader (2004), ‘Devlerin Eserleri Yok Olup Gider’, Şehirler, YKY Yayınları, 87-93. [T. Chandler / G. Fox’un 3000 Years of Urban Growth (1974) kitabının tanıtım kısmı]

 3. Charles Tilly (2001), ‘Avrupa Şehirleri ve Devletleri: Avrupa Yokken’, Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu, İmge, 76-101.3.Hafta –14 Ekim: Bakışımlı, Mekan-paylaşımlı bir tarihyazımının ipuçları: 'Havza' olarak tarih: AKDENİZ

Okuma:
a. David Abulafia, 'Akdeniz Nedir?', Tarih Boyunca AKdeniz Uygarlıkları içinde, 11-32

b. Oliver Backham, 'Fiziksel Ortam', Tarih Boyunca AKdeniz Uygarlıkları içinde 33-66,

4.Hafta –21 Ekim: Avrupa kentlerinin ‘kökeninde’ olduğu iddia edilen antik kent yapılarının unsurları, koloniler ve ticaret

Okuma:

a. Mario Torelli, 'Deniz Yolları İçin Savaş: İÖ: 1000-300', Tarih Boyunca AKdeniz Uygarlıkları içinde, 99-126.

5.Hafta – 28 Ekim: Antik Roma: Tapınma, Eğlence, Ticaret ve Kent toplumlarının ölçülerek yönetilmesi (Pax Romana – İmparator Hadrian Dönemi: MS. 2.yy.)

Okuma:

a. Lewis Mumford (2007), ‘VIII: Megapolis’ten Nekropolis’e’, Tarih Boyunca Kent, Ayrıntı Yayınları 254-305.

6.Hafta – Ekim: Antik Roma Kent Kültürünün Çözülmesi : Ortaçağ Kentleri

Okuma:

  1. Jacques Le Goff (2008), ‘1: Avrupa Düşüncesinin Oluşumu. 4. Yüzyıldan 8. Yüzyıla’, Avrupa'nın Doğuşu, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 17-35.

  2. Lewis Mumford (2007), ‘X: Ortaçağda Kent Temizliği’, Tarih Boyunca Kent, Ayrıntı Yayınları 347-384.

['bakışımlı' okuma önerisi: Semavi Eyice (2006), ‘Roma Döneminde İstanbul’ ve ‘Ortaçağ Topografyası ve Bu Döneme Ait Eserler’, Tarih Boyunca İstanbul, Etkileşim Yayıncılık, 25-38.]


7.Hafta – 4 Kasım: Ortaçağ Kenti’nde Din ve Ekonomi’nin rekabeti, yeni mekansal işlevler: Geç Ortaçağ Paris’i

Okuma:

 1. Richard Sennett (2002), ‘Herkes kendinin şeytanıdır. Humbert de Romans’ın Parisi, Ten ve Taş. Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, Metis yayınları, 166-189.8.Hafta – 11 Kasım: Ortaçağ’ı sona erdirecek kadar mükemmel Ortaçağ Kenti: Venedik, Gettoları ve Tacirleri

Okuma:

  1. Richard Sennett (2002), ‘Dokunma Korkusu. Rönesans Venedik’inde Yahudi Gettosu, Ten ve Taş. Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, Metis yayınları, 190-225.

  2. Fernand Braudel (2008), 'Venedik', Akdeniz. Tarih. Mekan. İnsanlar ve Miras içinde, 239-264.


9. Hafta – 18 Kasım: Kent ekonomileri içinde ticari kapitalizmin gelişmesi ve dünya ekonomisinin merkez kentleri (16. Anvers’i / 17. yy. Amsterdam'ı)

Okuma:

 1. Fernand Braudel (1993), ‘Portekiz’in Beklenmedik Talihi Ya da Venedik’ten Anvers’e’, Maddi Uygarlık. Dünyanın Zamanı, İmge, 116-131

 2. Fernand Braudel (1993), ‘Avrupa’nın Kent Egemenliğinde Eski Ekonomiler: Amsterdam’, Maddi Uygarlık. Dünyanın Zamanı, İmge, 147-175.


10.Hafta –25 Kasım: Londra İdamları: 18. yy Londra'sında sınıf savaşımı, mülksüzleştirme, kent suçu ve kamusal mekanda cezalandırma:

Okuma:

a. Peter Linebaugh, Londra İdamları. 18. yy'da Suç ve Sivil Toplum, 15-28, 111-150.

b. Henry Mayhew, ‘Of the London Street Folk’, London Labour and London Poor, Penguin Classics, 5-9.

[Roman Önerisi: Jack London, Uçurum İnsanları ve Doğu Londra]
11.Hafta – 2 Aralık: İmparatorulukların gölgesinde dönüşen 19. yy. sömürge kentleri: İstanbul ve Paris metropollerinin etkisinde Cezayir

Okuma:

  1. David Harvey, 2006, ‘Bölüm X Kadınların Durumu ve Bölüm XII Tüketim, Gösteri ve Boş Zaman Uğraşları’, Paris, Modernitenin Başkenti, Sel Yayıncılık,239-252; 271-288.

  2. Zeynep Çelik, 2008, ‘Kentsel Dokunun Dönüşümü’, İmparatorluk, Mimari ve Kent. Osmanlı-Fransız Karşılaştırmaları (1830-1914), SALT Yayınları, 108-167.12.Hafta – 9 Aralık: Liberalizmin Krizinin İki Dünya Savaşı Arası Kentleri / Kitle Demokrasilerinin Kentleri: Kızıl Viyana

Okuma:
a. İlknur Sudaş, 'Chapter 3: Architectural Production of Vienna and the Karl-Marx Hof', AN INQUIRY ON BOURGEOIS CONCEPTION OF SOCIAL HOUSING PROGRAM FOR WORKING-CLASS: KARL MARX HOF IN VIENNA içinde, 25-52.

13. Hafta – 16 Aralık: YURTDIŞINDAKİ BİR KONFERANSA KATILIM NEDENİYLE DERS BU HAFTA YAPILMAYACAKTIR.

14. HAFTA: 23 Aralık dersi yerine 14 Aralık haftasında, ortak kararlaştırılacak bir gün ve saatte 'ön-telafi dersi' yapılacaktır - ders tarihi daha sonra açıklanacaktır:

Dönemin Sinopsisi: Mekanda Zaman nasıl okunur? Maddi kültürün kentlerde görünür olan öğeleri nelerdir? Nasıl kaynaklar ve metotlarla okunabilir?

Dersin konusu ile ilgili önerilen edebiyat eserleri:

Balzac, H. [1835/2010), Goriot Baba, İletişim, İstanbul. çev. Şerif Hulusi.

Benjamin, W. [1927-40/2012) Pasajlar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, çev.: Ahmet Cemal.

Calvino, İ. [1972/2012) Görünmez Kentler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, çev.: Işıl Saatçıoğlu.

Courthion, P. (1957) Paris d'autrefois: de Fouquet á Daumier, Skira, Paris.

Dickens, C [1837-39/2001) Oliver Twist, Can Yayınları, İstanbul.

Dickens, C. [1849-50/2006) David Copperfield, Oda Yayınları, İstanbul, çev.: Nurten Tunç, Veysel Coşkun.

Dickens, C. [1859/2012) İki Şehrin Hikayesi, Can Yayınları, İstanbul.

Eco, Umberto [1980/1993] Gülün Adı, Can Yayınları, çev. Şadan Karadeniz.
Flaubert, Gustav [1865/2013] Duygusal Eğitim, İletişim Yayınları, çev. Cemal Süreya.
Hugo, V. [1831/2011] Notre-Dame'ın Kamburu, Dionis Yayınları, çev. Kaya Erarslan.
Hugo, V. [1861/2011] Sefiller, 5 cilt. İlya Yayınevi, İstanbul, çev: Beste Erbak.
Kafka, F. [1926/2012] Şato, Cem Yayınları, İstanbul.
Lang, Fritz [1927], Metropolis, film.
London, Jack [1903/2014], Uçurum İnsanları, İletişim Yayınları, çev: Yiğit Yavuz.

http://london.sonoma.edu/Writings/PeopleOfTheAbyss/
Mann, Thomas [1901/2012] Buddenbrooklar Bir Ailenin Çöküşü, Can Yayınları, çev: Kasım ve Yadigar Eğit.
More, Thomas, [1516/2011] Ütopya, çev. Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol, Mina Urgan, İş Bankası Kültür Yayınları, 13. Bası.
Morris, William, Gelecekten anılar. Bir huzur çağı ütopik romanstan bölümler, çev: Ekin Bodur
Poe, E.A. [1841/2011) Morgue Sokağı Cinayeti, Notos Kitap, İstanbul, çev. Memet Fuat.
Shakespeare, W.[1598/2012] Venedik Taciri, İş Bankası Kültür Yayınları / Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, İstanbul, çev.: Özdemir Nutku.

Verne, J. [1861 / 2001] 20. Yüzyılda Paris, İzdüşüm Yayınları, İstanbul, çev: İdil Gürbüz.
Verne, J. [1879/2004] Begüm’ün 500 Milyonu, İthaki Yayınları: İstanbul, çev: Nihan Özyıldırım.
Zola, E. [1880/2009) Nana, Can Yayınları, İstanbul, çev.: Semih Tiryakioğlu.
Zola, E. [1883/1998) Paris Yıldızı, Engin Yayıncılık, İstanbul. 1998, çev: İlhan Eti.
Zola, E. [1877/1986] Meyhane, Sosyal Yayınları, çev. Cemal Süreya.
Zola, E. [1885/2010] Germinal, İş Bankası Kültür Yayınları, çev. Bülent Onaran.
Zola, E. [1873/ ?] Paris’in Göbeğinde, Engin Yayıncılık, çev. Ricena.
Zola, E. [1872 / 1947] Tazı Payı, MEB Yayınları 1945, çev. Hamdi Varoğlu.

Avrupa Kent Tarihine Dair (bu derste kullanılacak) Ana Kaynaklar:*

*[İngilizce verilen kitapların henüz Türkçeye tercümesi bulunmuyor.]
 • 20. Yüzyıl Kenti (2002), derleme ve çeviri: Bülent Duru ve Ayten Alkan, İmge Kitabevi, İstanbul

 • Abulafia, David (2004, der.), Tarih Boyunca Akdeniz Uygarlıkları, Oğlak Yayınevi, çev. Nurettin Elhüseyni.


 • Abulafia, David (2012), Büyük Deniz. Akdeniz'in İnsanlık Tarihi, Alfa Yayınları, çev. Gül Çağalı Güven.
 • Ağır, A. (2009) İstanbul'un Eski Venedik Yerleşimi ve Dönüşümü, Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, İstanbul.

 • Anastasiadiou, M. (2010) Selanik. Tanzimat Çağında Bir Osmanlı Şehri 1830-1912, Tarih Vakfı, İstanbul.


 • Austin, R.C. (2004) Building Utopia. Building Russia’s First Modern City, 1930, Kent University Press, Kent&London.

 • Bauer, Susan Wise (2013) Rönesans Dünyası. Aristoteles'in Yeniden Keşfinden Konstantinopolis'in Fethine, Alfa Yayınları, çev: Mehmet Moralı.

 • Bayly, C. Alan (2014) Modern Dünyanın Doğuşu. Küresel Bağlantılar ve Karşılaştırmalar 1780-1914, Ayrıntı Yayınları, çev. M. Nevâ Şellaki.

 • Benevolo, L (2006) Avrupa Tarihinde Kentler, İstanbul.

 • Benjamin, W. [1927-40/2012) Pasajlar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, çev.: Ahmet Cemal.

 • Berman, M. (2004) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor. Modernite Deneyimi, İletişim, İstanbul.

 • Braudel, F. [1949/2007) Akdeniz. Tarih, Mekân, İnsanlar ve Miras, Metis, İstanbul.

 • Braudel, F. [1973/1993) Maddi Uygarlık Dünyanın Zamanı 3. Cilt, İmge, İstanbul.

 • Braudel, F. [ 1997/2008], Tarih, Mekan, İnsanlar ve Miras, Metis, İstanbul, çev: Necati Erkurt / Aykut Derman.

 • Braunfels, W. [1976/1988] Urban Design in Western Europe: Regime and 900-1900, University of Chicago Press, Chicago.

 • Bridge, G. / Watson, S. (2002) The Blackwell City Reader, Blackwell, Malden.

 • Briggs, A. [1963/1990) Victorian Cities, Penguin, London.

 • Buck-Morss, S. (2004) Rüya Alemi ve Felaket. Doğu'da ve Batı'da Kitlesel Ütopyanın Tarihe Karışması, Metis Yayınları, İstanbul.

 • Burke, P. (1996) Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü, İmge, İstanbul.

 • Burke, P. (2003) Avrupa'da Rönesans: Merkezler ve Çeperler, Literatür Yayıncılık, İstanbul.

 • Clark, P. (2009) European Towns and Cities, 400-2000,

 • Cohen, G. / Szabo, F. (2008) Embodiments of Power: Building Baroque Cities in Europe, Berghahn Books.

 • Courthion, P. (1957) Paris d'autrefois: de Fouquet á Daumier, Skira, Paris.

 • Cowan, A. / Steward, J (2007) The City and the Senses: Urban Culture Since 1500, Ashgate, Londra.

 • Çelik, Z (der) (2007) Şehirler ve Sokaklar, Kitap Yayınevi, İstanbul.

 • Çelik, Z. [2008/2012) İmparatorluk, Mimari ve Kent. Osmanlı-Fransız Karşılaşmaları (1830-1914), SALT, Garanti Kültür, İstanbul.

 • De Coulanges, F. [1864/2011) Antik Site. Yunan'dan Roma'ya Kadar Tapınma, Hukuk ve Kurumlar, Epos, İstanbul.

 • Dickinson, R. (1961) The West European City. A geographical interpretation, Routhledge, London.

 • Duru, B. / Alkan, A. (2002) 20. Yüzyıl kenti, içinde: Sovyet Kentinde Planlama ve Karar Alma Süreçleri: Rant, Toprak ve Kent Biçimi, İmge Yayınları, İstanbul.

 • Engels, F. [1845/1997) İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu, Sol Yayınları, İstanbul.

 • Eyice, S. (2006) Tarih Boyunca İstanbul, [içinde: ‘Roma Döneminde İstanbul’], Etkileşim Yayınları, İstanbul.

 • Greville, N.J. / Pounds, N (2005) The medieval city, Greenwoods Press

 • Hard, M. / Misa T. (2008) Urban Machinary. Inside European Cities, MIT Press, Cambridge/Massachusetts.

 • Harman, Chris (2010) Halkların Dünya Tarihi. Taş Devri'nden Yeni Binyıla, Yordam Yayıncılık, çev: Uygur Kocabaşoğlu.

 • Hall, P. (1996) The Cities of Tomorrow, Blackwell, Oxford.

 • Harvey, D. (2012) Paris, Modernitenin Başkenti, Sel Yayıncılık, İstanbul.

 • Hilton, R. H. (1984) Feodalizmden Kapitalizme Geçiş, Metis, İstanbul.

 • Hobsbawm, E. (2005) Sermaye Çağı 1848-1875, Dost Yayınları, Ankara.

 • Hobsbawm, E. (2010) İmparatorluklar Çağı 1875-1914, Dost Yayınları, Ankara

 • Hobsbawm, E. (2011) Aşırılıklar Çağı 1914-1991, Everest Yayınları, İstanbul

 • Hobsbawm. E. (1998) Sanayi ve İmparatorluk, Dost Yayınevi, Ankara.

 • Hohenberg, P. M. / Lees, H. L. (1996) The Making of Urban Europe 1000-1994, Harvard Univ. Press, Cambridge MA, London.

 • Holton, R.J. (1999) Kentler, Kapitalizm ve Uygarlık, İmge, İstanbul.

 • İslamoğlu, H. / Kırgöz, Y. (1997) Neden Avrupa Tarihi?, İletişim, İstanbul.

 • Kümin, Beat (2014) The European World 1500-1800. An Introduction into Early Modern History, Routhledge, London.

 • Le Goff, J. (2008) Avrupa'nın Doğuşu, Literatür Yayıncılık, İstanbul.

 • Linebaugh, Peter (2013) Londra İdamları. 18. yy'da Suç ve Sivil Toplum, Otonom Yayıncılık, çev: Çiğdem Demir.

 • Mack, R. (2005) Doğu Malı-Batı Sanatı: İslam Ülkeleriyle Ticaret ve İtalyan Sanatı 1300-1600, Kitap, İstanbul.
 • Martindale, D. / Tönnies. F. / Simmel, G. / Weber, M. (2000) Şehir ve Cemiyet, İz Yayıncılık, İstanbul.


 • Mazower, Marc (2007) Selanik. Hayaletler Şehri – Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

 • Mayhew, H. [1840/2008) London labour and the London poor, Penguin, London.

 • Meller, H. (2001) European Cities: History, Culture and the Built Environment 1890-1930, Wiley.

 • Miller, N. (2005) Mapping the City: The Language and Cuolture of Cartography in the Renaissance, Continuum, NY/Londra.

 • Mumford, L. [1961/2007) Tarih Boyunca Kent Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • O’Brian, P. (2001) Urban Achievement in Early Modern Europe: Golden Ages in Antwerp, Amsterdam, Cambridge University Press.

 • Panerai, P. Jean Castex & Jean-Charles Depaule [1997/2004] Urban Forms: Death and Life of the Urban Block, Elsevier, Oxford.

 • Pirenne, H. [1925/2003] Ortaçağ Kentleri Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, İletişim, İstanbul. • Ragon, M. [1986/2010] Modern Mimarlık ve Şehircilik Tarihi, Kabalcı Kitabevi, İstanbul.

 • Reader, J. (2007) Şehirler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

 • Rodger, R (1993) European urban history: prospect and retrospect, Leicester Univ. Press.

 • Rossi, A. (2006) Şehrin Mimarisi, Kanat, İstanbul.

 • Scott, T. (2012) The City-state in Europe, 1000-1600. Hinterland, Territory, Region, Oxford Univ. Press.
 • Sennett, R. (1994/2011) Ten ve Taş : Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, Metis, İstanbul.


 • Tilly, C. (2005) Avrupa'da Devrimler 1492-1992, Literatür Yayıncılık, İstanbul.

 • Hall. T. (1997) Planning European Capital Cities: Aspects of Nineteenth Century Urban Development, Routhledge.

 • Tilly, C./ Blockmans, Wim P.(1994) Cities and the rise of states in Europe, A.D. 1000 to 1800 , Westview Press, Boulder Colo.
 • Tilly. C. (2001) Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu, İmge, İstanbul.


 • Valbelle, D. / Huot, JL. / Thalmann, JP (2000) Kentlerin Doğuşu, İmge, İstanbul.

 • Veinstein, G. (2001) Selanik 1850-1918, İletişim, İstanbul.

 • Waley, Daniel ve Trevor Dean (2014) İtalyan Şehir Cumhuriyetleri, İŞ Bankası Yayınları, İstanbul.

 • Wallerstein, I. (2010) Modern Dünya Sistemi. 3. Cilt: Kapitalist Dünya Ekonomisinin Büyük Yayılımının İkinci Evresi 1730-1840, Yarın Yayınları, İstanbul.

 • Wallerstein, I. (2010) Modern Dünya-Sistemi. 2. Cilt: Avrupa Dünya-Ekonomisinin Pekiştirilmesi ve Merkantilizm, 1600-1750, Yarın Yayınları, İstanbul.

 • Wallerstein, I. (2010) Modern Dünya Sistemi. 1. Cilt: Kapitalist Tarım ve 16. Yüzyıl'da Avrupa Dünya-Ekonomisinin Kökenleri, Yarın Yayınları, İstanbul.
 • Weber, M. [1921-22/2010) Şehir, Modern Kentin Oluşumu, Yarın Yayınları, İstanbul.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Programı Öğr. Gör. Aslı Odman iconProgramı Öğr. Gör. Aslı Odman

Programı Öğr. Gör. Aslı Odman icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Programı Öğr. Gör. Aslı Odman icon” Ders Notları Öğr. Gör. Osman albayrak

Programı Öğr. Gör. Aslı Odman iconOkutman Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hacettepe Ü. 1977-85 Araş. Gör...

Programı Öğr. Gör. Aslı Odman iconM I l L î e ğ I t I m b ak a nl ı ğ ına Bağlı e ğ I t I m k ur u...

Programı Öğr. Gör. Aslı Odman iconMakedonya programi

Programı Öğr. Gör. Aslı Odman iconArasinav programi

Programı Öğr. Gör. Aslı Odman iconProgrami trafiK

Programı Öğr. Gör. Aslı Odman iconProgrami sevgili Velilerimiz

Programı Öğr. Gör. Aslı Odman iconProgrami sevgili Velilerimiz


Sanat
© 2000-2018
kişileri
s.ogren-sen.com